Vind uw droomkavel...

Vind uw droomkavel...


in de lijst

per regio

via de plattegrond

op plaatsnaam

op prijs

Inspiratie voor kavels met duurzame woningen met een hoog comfort

Visie en Verleiding door Ruimte voor Ruimte

In Noord-Brabant verkoopt Ruimte voor Ruimte aan particulieren bouwkavels voor een vrijstaande woning. Bij het huis van hun dromen speelt het thema duurzaamheid een steeds belangrijker rol. Ruimte voor Ruimte wil toekomstige bewoners inspireren hun nieuwe woning duurzaam te bouwen, met een hoog wooncomfort en qua energie (bijna) nul-op-de-meter: dat heeft immers enorme voordelen. 

Waarom willen mensen duurzaam wonen?
Ruimte voor Ruimte constateert dat kaveleigenaren steeds vaker graag duurzaam en comfortabel willen wonen. Maar wat zijn hun beweegredenen?

 • Ideologische motieven 
  Een nieuw huis bouwen doe je voor tientallen jaren, dus gebruik je geen oude technologie die minder toekomstbestendig is; Sommgen willen zelf een steentje bijdragen aan het verbeteren van het milieu; men wil een voortrekkersrol innemen en een voorbeeld zijn voor anderen.
 • Comfortabel wonen
  Met goede isolatie en tochtvrije ruimten met vrijwel geen koudeval bij de gevels en ramen, kunnen ruimten beter benut kunnen worden en profiteert men van een behaaglijke woning, zonder een noemenswaardig maandelijks prijskaartje.
 • Principiële keuze
  Bewoners geven aan minder afhankelijk te willen zijn van toekomstige prijsverhogingen bij energiebedrijven; willen minder afhankelijk zijn van politieke invloed op de hoogte van energiebelastingen en willen geen verantwoordelijkheid voor de aardbevingen in Groningen ten gevolge van gaswinning.
 • Uit kostenoverwegingen
  En last but not least: Blijvend lagere netto maandelijkse woonlasten met een weliswaar iets hogere hypotheeklast maar zonder energiekosten; duizenden euro’s extra financieringsruimte via een woninghypotheek door het wegvallen van maandelijkse energiekosten; lagere hypotheekrente met de Regeling Groenprojecten van RVO.nl via gedeeltelijke groenfinanciering bij een Groenbank van bijvoorbeeld ABN AMRO, ING, ASN, Triodos en een hogere toekomstige verkoopprijs door de waardepropositie high comfort & energieneutraal.


Hoe kunnen bewoners duurzaam wonen?
De essentie: aan de ene kant – en vooral! - het energiegebruik verminderen, aan de andere kant je eigen energie produceren.

Ontwerp vanuit een slimme visie op duurzaamheid
Een huis bouwen is een grote stap, voor veel mensen zelfs de grootste investering in hun leven en iedereen wil daarbij eigenlijk hetzelfde: een leven lang comfort tegen lage woonlasten. Maar wat houden de principes van duurzaam bouwen eigenlijk in? Duurzaamheid is globaal gezegd het behartigen van de belangen van de mensen hier en nu, op een manier die rekening houdt met de belangen van de mensen daar en later. Dat is de definitie van duurzaamheid zoals o.a. de Universiteit Nyenrode deze hanteert. 
Als je dit waar wilt maken in de nieuwbouw van je eigen woning, denk dan eerst aan de aspecten voor de woonwensen van de mensen hier & nu: een hoog wooncomfort, waaronder een hoog binnencomfort en ook aandacht voor gezond en gelukkig wonen. Hanteer de principes van passive design bouwfilosofie: maak gebruik van de krachten uit de natuurlijke omgeving en laat die voor de woning werken. Zorg voor lage woonlasten door kostenbesparende afwegingen te maken en zet eenmalige investeringen tegenover maandelijkse vaste lasten.

‘Daar en later’
Bij het rekening houden met de belangen van mensen daar & later kun je denken aan het toepassen van duurzame materialen zoals bouwmaterialen met een lage milieu-impact; aan duurzame energiebronnen zoals Photo-Voltaic panelen voor de lokale opwekking van elektriciteit, zonneboilers voor verwarming van warmtapwater door de zon, urban windturbines; duurzaam watergebruik met opvang en hergebruik van regenwater ten behoeve van toiletten en groenvoorzieningen en een duurzame ruimtelijke ontwikkeling op en rondom de kavel door een gunstige zonoriëntatie van de woning op het perceel en verstandige projectering van groenvoorzieningen. Denk tenslotte ook aan een duurzame inzet van financiële middelen zoals Lifecycle Cost Analysis voor de juiste financiële afwegingen. Duurzaam energie-, water- en materiaalgebruik zijn basisvereisten!

De principes van Passive Design oftewel Passief Bouwen
Onderstaande stappen vormen een leidraad voor een goed ontwerp op basis van de principes van Passief Bouwen. Zorg dat je met de volgende punten al in een heel vroeg stadium rekening houdt: 

 • de woning is op het zuiden geörienteerd;
 • plaats aan de zuidkant de ruimten waar warmte gewenst is: de woonkamer, de eetkamer/serre, de speelkamer voor de kinderen, de werkruimte en de badkamer;
 • plaats grote raampartijen aan de zuidkant en juist kleinere ramen aan noordkant;
 • voorkom oververhitting in de zomermaanden met een zonwering of een overstek;
 • plaats hoge bomen of struiken op de zuidzijde: dat geeft extra schaduw in de zomer door een bladerdek en (na bladverlies) zonnewarmte in de winter;
 • benut zonnewarmte in het stookseizoen van september tot en met april;
 • plaats aan de noordoostkant de ruimten met warme ochtendzon en koele avondschaduw: de slaapkamers;
 • plaats aan de noordwestkant de ruimten die in mindere mate warmte nodig hebben: de entreehal, de keuken, het trappenhuis, de gang, de bergplaats en de garage;
 • zorg voor extra hoge schil-isolatie: dichte gevels Rc = 10 W/m2.K, driedubbele beglazing met U = 0,8 W/m2.K;
 • zorg voor een koudebrugvrij ontwerp in verband met condens en schimmel;
 • gebruik zware bouwmaterialen;• zorg voor thermische schil-isolatie aan de buitenkant van het gebouw;
 • plaats slimme klimaat-installaties;
 • zorg voor uitgebalanceerde mechanische ventilatie met hoogrendement warmteterugwinning;
 • de keukenafzuigkap werkt via een aparte warmteterugwinventilatie-unit;• zorg voor een regeltechnische zonering in het klimaatsysteem;
 • gebruik warmte-afgiftelichamen met zowel straling als convectieoverdracht, bijvoorbeeld vloerverwarming;
 • maak alles eenvoudig en gemakkelijk bedienbaar met afstandsbedieningen of smartphone apps;
 • installeer een warmtepomp voor koelen en verwarmen;
 • gebruik duurzame bronnen ten behoeve van het energieneutraal wonen: een zonneboiler met voorraadvat voor warmtapwater, PV-panelen voor elektriciteitsopwekking en  een warmtepomp met koude/warmte-opslag in de bodem via een gesloten buizensysteem.


Wat hebben bewoners gedaan die al duurzaam wonen?
Ruimte voor Ruimte heeft al een aantal kavels overgedragen waar bewoners een zeer duurzaam droomhuis hebben laten bouwen. Raak geïnspireerd door hun verhalen:


  

 •