Duurzaam bouwen: welke mogelijkheden heeft u?

Tegenwoordig heeft u bij het bouwen van uw eigen woning nogal wat mogelijkheden om het begrip 'duurzaamheid' in te vullen in de mate die u zelf wenst. In deze blog leest u hoever u kunt gaan en wat de voordelen zijn van een lage energiewoning, een nul energiewoning of een passiefhuis.


Duurzaam bouwen betekent letterlijk bouwen met duurzaamheid als doel. U wilt op uw kavel een comfortabele woning bouwen die zo lang mogelijk voldoet aan uw woonbehoeften. Tegelijkertijd wilt u op een verantwoorde manier omspringen met energie, water en schaarse materialen. Wilt u een duurzame woning creëren, dan vraagt dat om een duurzaam ontwerp waarin bewust is nagedacht over bijvoorbeeld zongericht bouwen, isolatievoorzieningen, de toepassing van zonnepanelen en andere energiewinnende of -besparende installaties.

Lage energiewoning
Een lage energiewoning verbruikt veel minder energie dan een traditionele woning, waardoor er fors bespaart kan worden op de energiekosten. Er moeten allerlei maatregelen worden getroffen om dat te realiseren. Een lage energiewoning is compact gebouwd en de buitenschil van de woning is maximaal geïsoleerd. Het energieverbruik ligt jaarlijks op gemiddeld 50 kWh per m2 vloeroppervlakte. Omdat de verwarmingskosten in toom worden gehouden, ontstaat er een terugverdieneffect. Door een lager energieverbruik is ook de CO2-uitstoot lager en het huis dus milieuvriendelijker.

Nul energie woning
Een nul energie woning of energieneutrale woning is een huis dat evenveel energie opwerkt als dat u als bewoner verbruikt. Het energieverbruik wordt zo laag mogelijk gehouden door isolatie, luchtdichtheid met balansventilatie, aardwarmte, driedubbel glas en het gebruik van energiezuinige apparaten. Alle benodigde energie voor verwarming, koeling, warm water en elektriciteit wordt gehaald uit hernieuwbare energiebronnen zoals zonnepalen, windmolens en aardwarmte. Doordat de energierekening blijvend laag is, spelen prijsschommelingen op de energiemarkt nauwelijks nog een rol.

Passiefhuis
In een passiefhuis zijn de warmteverliezen minimaal. Dat komt door een optimale isolatie, grote luchtdichtheid en warmteterugwinning via het ventilatiesysteem. Er wordt optimaal gebruik gemaakt van passieve warmtewinsten uit de bodem en via de zon. Ondanks dat er geen conventioneel verwarmingssysteem aanwezig is, heerst er toch een aangenaam binnenklimaat. De energiebehoefte ligt ongeveer vier keer lager dan bij een gemiddelde woning.

Annemarie Vermaak van Ruimte voor Ruimte brengt u graag in contact met specialisten op het gebied van duurzaam bouwen. U kunt haar bellen op telefoonnummer 073-2202 100.Terug naar blogs