Disclaimer

Ruimte voor Ruimte heeft grote zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik gemaakt van bronnen en technieken die zij betrouwbaar acht. Ruimte voor Ruimte garandeert niet dat de website altijd foutloos of ononderbroken functioneert dan wel dat de inhoud altijd juist, volledig en actueel is, zoals weergegeven op uw beeldscherm. Ruimte voor Ruimte wijst iedere aansprakelijkheid nadrukkelijk van de hand. De inhoud en functionele werking van de website kunnen zonder nadere aankondiging door Ruimte voor Ruimte worden gewijzigd zonder dat Ruimte voor Ruimte hiertoe verplicht kan worden.

Aan informatie en mededelingen op algemene websites en projectwebsites van Ruimte voor Ruimte kunnen geen rechten of aanspraken worden ontleend. Hetzelfde geldt voor informatie op websites van derden en/of andere informatie waarnaar verwezen wordt, en ook voor de inhoud van brochures, nieuwsbrieven en andere commerciële uitingen. De op deze website weergegeven informatie is bedoeld als algemene informatie. De getoonde informatie kan nimmer worden aangemerkt als een aanbod en is niet bedoeld ter vervanging van deskundig persoonlijk advies. Indien zonder nadere verificatie of advies van de informatie gebruik wordt gemaakt, geschiedt dit geheel voor eigen rekening en risico.

Het is ten strengste verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ruimte voor Ruimte materiaal dat zich op de website van Ruimte voor Ruimte bevindt, of dat op een met Ruimte voor Ruimte websites verband houdend medium is opgeslagen, te kopiëren, opnieuw te verspreiden, te publiceren of te wijzigen.