Een breed palet aan oplossingen

Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte zet zich in om zowel de landelijke buitengebieden als dorpen en steden in de provincie Noord-Brabant een nieuwe toekomst te geven:

  • De Ruimte voor Ruimte-regeling van het Rijk maakt het mogelijk om in ruil voor de sloop van (agrarische) bebouwing nieuwe, royale bouwkavels te ontwikkelen. Deze zijn veelal landelijk gelegen aan de randen van dorpen en steden.
  • Ruimte voor Ruimte is als instrument in te zetten bij het oplossen van binnenstedelijke herstructurering, waaronder leegstand, bedrijfsverplaatsing of -beëindiging.
  • Ruimte voor Ruimte draagt bij aan revitalisering van binnensteden, woningbouw en nieuwe natuur.
  • Ruimte voor Ruimte zorgt voor de transformatie van oude recreatieparken.

Zo werkt Ruimte voor Ruimte samen met onder andere gemeenten aan de toekomstige leefbaarheid van Brabant.

Bekijk ruimte voor maatschappelijke ontwikkeling in Brabant

Ik heb een ruimtelijk vraagstuk. Neem contact met mij op.

Vind een project


in alle projecten

via de plattegrond

op gemeente