Ruimte voor maatschappelijke ontwikkeling

Sinds 2016 is de provincie Noord-Brabant de enige aandeelhouder van Ruimte voor Ruimte. Dat heeft het mogelijk gemaakt om Ruimte voor Ruimte als instrument  in te zetten bij uiteenlopende knelpunten en maatschappelijke opgaven. U moet dan niet alleen denken aan de beëindiging van intensieve veehouderijen in het buitengebied. Sinds 2016 wordt Ruimte voor Ruimte ook actief ingezet bij vraagstukken rondom bijvoorbeeld binnenstedelijke leegstand en de transformatie van recreatieparken. Door de ontwikkeling van gevarieerde woningbouwplannen leveren wij financiele bijdrage aan deze vraagstukken. Steeds op een unieke wijze en per locatie op maat gemaakt. 

Op deze manier draagt Ruimte voor Ruimte bij aan de toekomstige leefbaarheid van onze mooie provincie. Er is al heel veel werk verzet en we zijn nog lang niet klaar!

Ik heb een ruimtelijk vraagstuk. Neem contact met mij op.


Vind een project


in alle projecten

via de plattegrond

op gemeente