Gratis het maatschappelijke magazine per post ontvangen.

Wim van de Kerkhof, directeur Ruimte voor Ruimte:
”Deze samenwerking sluit aan op de rol van Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte als maatschappelijk ontwikkelaar. De ontwikkeling van Ruimte voor Ruimte-bouwkavels is hier dus niet het primaire doel maar juist een middel om te komen tot de vitalisering van het dorp en een bijdrage aan het Dorpsplan. De verwachting is dat de toekomstige bewoners van de nieuwe Ruimte voor Ruimte-bouwkavels ook gebruik gaan maken van de nieuwe voorzieningen in Langenboom”.

Gemeente: Land van Cuijk
Plaats/kern: Langenboom
Locatie: Rondom de kern Langenboom
Project:

10 bouwkavels

Maatschappelijke meerwaarde:

Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte heeft in december 2021 een samenwerkingsovereenkomst ondertekend met de gemeente Mill & Sint Hubert (sinds 2022 gemeente Land van Cuijk). In de kern Langenboom is de ontwikkeling van Ruimte voor Ruimte bouwkavels een middel om te komen tot de vitalisering van het dorp en dient als een bijdrage aan het Dorpsplan. Dit alles is tot stand gekomen vanuit een burgerinitiatief voor een nieuw gemeenschapshuis en een nieuwe sporthal in Langeboom.

Volg dit project

Inwoners van het dorp Langenboom richtten in 2014 de Stichting Eigen Kweek op om toekomstige leefbaarheidsproblemen aan pakken. De eerste vier jaar is vooral geïnvesteerd in het opbouwen van een fonds. Het verdwijnen van een lokale kroeg D’n Bens bracht de bal aan het rollen voor een geheel nieuw Dorpsplan. Een van de doelstellingen in het plan is het terugbrengen van vijf ontmoetingsplaatsen naar twee. Daarbij wordt in het centrum een bestaande kerk omgevormd tot een gemeenschapshuis. Buiten het centrum worden de kantines van een voetbalvereniging en een tennisvereniging geïntegreerd in een bestaande sporthal. Een ander, belangrijke doelstelling in het nieuwe Dorpsplan is ‘samenwerking’. Binnen de kleine kern Langenboom is sprake van 21 verenigingen. Deze zullen zich gaan verenigen tot omni-vereniging ‘de Langenboomse Vereniging’. 

Stichting Eigen Kweek is niet alleen met de gemeente in gesprek gegaan over de uitvoering en financiering van dit plan maar heeft ook de provincie benaderd. De gedeputeerde heeft Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte, als maatschappelijk gebiedsontwikkelaar, gevraagd eventuele mogelijkheden te verkennen. Er is een studie uitgevoerd naar locaties die stedenbouwkundig en planologisch in aanmerking kunnen komen voor de ontwikkeling van minimaal 10 Ruimte voor Ruimte-bouwkavels rondom de kern Langenboom.

Vanuit de maatschappelijke doelstelling van Ruimte voor Ruimte ontvangt de gemeente een éénmalige bijdrage voor de uitvoering van het Dorpsplan Langenboom. In december 2021 is daartoe de overeenkomst ondertekend door Jos van den Boogaart, wethouder Ruimtelijke Ordening en Wim van de Kerkhof, directeur Ruimte voor Ruimte. 


Beluister de podcastDownload hier het persbericht