Gratis het maatschappelijke magazine per post ontvangen.

Doelstelling

Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte kan als instrument ingezet worden bij diverse actuele maatschappelijke knelpunten. U moet dan denken aan binnenstedelijke herstructurering, zoals leegstand, bedrijfsverplaatsing of –beëindiging in het buitengebied en binnen de bebouwde kom of transformatie van recreatieparken. Ruimte voor Ruimte kan daarvoor putten uit een palet van (financiële) arrangementen en coproducties. Telkens op maat gemaakt.


Bekijk het maatschappelijk magazine