Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte biedt u landelijk gelegen bouwkavels in de mooiste gebieden van Brabant. Met de Ruimte voor Ruimte-regeling ontwikkelen wij de kavels in ruil voor de sanering van (agrarische) bebouwing. Daarnaast draagt Ruimte voor Ruimte bij aan ruimte voor de maatschappelijke ontwikkeling van Brabant door de revitalisatie van dorps- en stadskernen, oplossingen voor leegstand, transformatie van recreatieparken en ontwikkeling van nieuwe natuur. Ook als u eigen grond bezit zonder bouwbestemming die u voor een woning zou willen gebruiken, kunt u in bepaalde gevallen via Ruimte voor Ruimte een of meer bouwrechten (zogenaamde bouwtitels) kopen. Ruimte voor Ruimte bestendigt onze Brabantse ruimte voor de toekomst.

Ruimte voor
bouwkavels
in Brabant

Heeft u altijd al de wens gehad uw eigen droomhuis te bouwen?

Ruimte voor bouwtitels

Heeft u een stuk grond in uw bezit zonder bouwbestemming? 

Ruimte voor maatschapelijke ontwikkeling

Heeft uw gemeente een maatschappelijk vraagstuk?

Ruimte voor
bouwtitels
in Brabant

Heeft u een stuk grond in uw bezit zonder bouwbestemming? 

Ruimte voor
maatschappelijke
ontwikkeling
in Brabant

Heeft uw gemeente een maatschappelijk vraagstuk?