Vind uw droomkavel...

Vind uw droomkavel...


in de lijst

per regio

via de plattegrond

op plaatsnaam

op prijs

milieuwinst en verfraaiing

Bouwgrond én een beter milieu

De Ruimte voor Ruimte-regeling is erg succesvol. Inmiddels is ruim 9 miljoen kilo fosfaat uit de markt gehaald door beëindiging van veehouderijen en is bijna 2 miljoen m² stal gesloopt. Daartegenover staat dat sinds 2004 meer dan 1.600 Ruimte voor Ruimte-kavels zijn verkocht. De komende jaren staan er in heel Brabant nog zo’n 1.600 kavels op stapel. Voor circa 1.000 kavels daarvan al een locatie gevonden, wat betekent dat er nog zo’n 600 kavels verworven moeten worden. Overigens is er geen relatie tussen de plek waar stallen zijn gesloopt en kavels worden ontwikkeld. Deze werkwijze levert niet alleen een prachtig aanbod van landelijk gelegen, ruime bouwgrond op. Vaak ronden de kavels ook de veelal rafelige randen van dorpen en steden mooi af. Daarmee ontstaat een natuurlijke overgang naar het groene buitengebied en dragen de kavels bij aan de verfraaiing van het Brabantse landschap.