Vind uw droomkavel...

Vind uw droomkavel...


in de lijst

per regio

via de plattegrond

op plaatsnaam

op prijs

Vragen over nieuwbouw op een kavel

Alles wat u wilt weten over bouwgrond, zelf bouwen, een kavel kopen of nieuwbouw. We hebben de meest gestelde vragen voor u verzameld. Heeft u vragen over nieuwbouw op een kavel in Brabant? Stel ze gerust!

Staat uw vraag er niet tussen? Klik hier en stel uw vraag. Of neem rechtstreeks contact op met kavelcoach Annemarie Vermaak op telefoonnummer 073 - 2202100.

In principe kunnen Ruimte voor Ruimte kavels in alle gemeenten van Brabant worden ontwikkeld. De gemeente bepaalt de locatie in overleg met de provincie. De actuele stand van zaken vindt u onder projecten.

Zodra een bouwlocatie in de verkoop gaat, wordt u via de nieuwsbrief geïnformeerd. 

Prijzen van kavels die op dit moment in de verkoop zijn worden bij de desbetreffende projecten vermeld. De kavelprijzen zijn afhankelijk van de marktomstandigheden, de grootte, de ligging etc.

Iedereen die belangstelling heeft voor een Ruimte voor Ruimte kavel kan zich inschrijven via deze website. Klik hier voor het aanmeldingsformulier. Na registratie wordt u vanaf dat moment via de nieuwsbrieven van alle ontwikkelingen op de hoogte gehouden.

Ja. Incidenteel worden kavels projectmatig ontwikkeld met woning. Ook hierover wordt u via de nieuwsbrieven nader geïnformeerd.

De oppervlakte van de kavels is afhankelijk van de locatie en het stedenbouwkundig plan. Doorgaans zullen het grotere kavels zijn tussen de 1000 en 1500 m2.

Het is mogelijk dat er door de opzet van het stedenbouwkundig plan incidenteel wat kleinere kavels worden aangeboden.

Op alle bouwlocaties zijn bestemmingsplanvoorschriften en stedenbouwkundige randvoorwaarden, zoals bebouwingsgrenzen, maximale grootte, dak en goothoogten e.d., van toepassing. Bovendien worden in het beeldkwaliteitplan ontwerp-richtlijnen geformuleerd. Binnen deze voorschriften, randvoorwaarden en richtlijnen bent u in principe vrij in het ontwerp. Uiteraard wordt het ontwerp beoordeeld door de welstandscommissie en gemeentelijke diensten i.v.m. de bouwvergunning.

Ja. In de koopovereenkomst zal een uiterste datum worden genoemd waarop de woning gereed moet zijn. Hiermee wordt de overlast door bouwactiviteiten in uw woonbuurt zoveel mogelijk beperkt en kan de definitieve bestrating worden aangelegd.

Als u een bouwkavel zonder woning koopt bent u vrij in de keuze van de aannemer.

In principe staat u dat vrij. Uiteraard moet u wel aan de bouwvoorschriften voldoen.