Vragen over nieuwbouw op een kavel

Alles wat u wilt weten over bouwgrond, zelf bouwen, een kavel kopen of nieuwbouw. We hebben de meest gestelde vragen voor u verzameld. Heeft u vragen over nieuwbouw op een kavel in Brabant? Stel ze gerust!

Staat uw vraag er niet tussen? Klik hier en stel uw vraag. Of neem rechtstreeks contact op met kavelcoach Annemarie Vermaak op telefoonnummer 073 - 2202 100.

Het ontwikkelen van woningbouwprojecten is een langdurig traject. Meestal duurt het meerdere jaren vanaf het moment dat wij starten met de ontwikkeling van een locatie tot aan het onherroepelijk worden van een bestemmingsplan.

Wij starten met de verkoop van een project zodra het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden of zodra bekend is dat er geen zienswijzen tegen een ontwerp bestemmingsplan zijn ingediend. Met onze nieuwsbrief informeren wij u over de exacte datum van start verkoop en de verkopende makelaar(s).

In principe kunnen Ruimte voor Ruimte kavels in alle gemeenten van Brabant worden ontwikkeld. De gemeente bepaalt de locatie in overleg met de provincie. De actuele stand van zaken vindt u onder Vind uw droomkavel.

Prijzen van kavels die op dit moment in de verkoop zijn worden bij de desbetreffende projecten vermeld. De kavelprijzen zijn afhankelijk van de marktomstandigheden, de grootte, de ligging, etc. Aangezien de verkoopprijzen vlak voor de start van de verkoop worden vastgesteld zijn er geen vanaf prijzen genoemd bij de projecten die nog in ontwikkeling zijn.

Iedereen die belangstelling heeft voor een Ruimte voor Ruimte kavel kan zich aanmelden via deze website door inschrijving op onze nieuwsbrief. Na inschrijving wordt u vanaf dat moment via onze nieuwsbrieven van alle ontwikkelingen op de hoogte gehouden.
Uw inschrijving voor de nieuwsbrief is geen officiële inschrijving voor het project. Zodra de verkoop start ontvangt u van de makelaar een inschrijfformulier waarop u uw voorkeur voor kavels kunt aangeven.

Ja. Incidenteel worden kavels projectmatig ontwikkeld met woning. Ook hierover wordt u via de nieuwsbrieven nader geïnformeerd.

De oppervlakte van de kavels is afhankelijk van de locatie en het stedenbouwkundig plan. Doorgaans zullen het grotere kavels zijn tussen de 800 en 1.500 m2.
De definitieve verkavelingstekening inclusief alle maatvoeringen is bij de makelaar beschikbaar vanaf de start van de verkoop. Voor die tijd kunnen wij alleen een concept verkaveling met u delen.

Het is mogelijk dat er door de opzet van het stedenbouwkundig plan incidenteel wat kleinere kavels worden aangeboden.

Op alle bouwlocaties zijn bestemmingsplanvoorschriften en stedenbouwkundige randvoorwaarden, zoals bebouwingsgrenzen, maximale grootte, dak en goothoogten e.d., van toepassing. Bovendien worden in het beeldkwaliteitsplan ontwerp-richtlijnen geformuleerd. Binnen deze voorschriften, randvoorwaarden en richtlijnen bent u in principe vrij in het ontwerp. Uiteraard wordt het ontwerp beoordeeld door de welstandscommissie en gemeentelijke diensten i.v.m. de omgevingsvergunning.

Ja. In de koopovereenkomst zal een uiterste datum worden genoemd waarop de woning gereed moet zijn. Hiermee wordt de overlast door bouwactiviteiten in uw woonbuurt zoveel mogelijk beperkt en kan de definitieve bestrating worden aangelegd.

Als u een bouwkavel zonder woning koopt bent u vrij in de keuze van de aannemer.
Wij raden u aan om te kiezen voor een financieel gezond bedrijf dat bereid is een garantiestelling tegen faillissement aan te gaan.

Voor al uw vragen over onze projecten in ontwikkeling is onze kavelcoach Annemarie Vermaak beschikbaar. Mocht u na het doornemen van onze whitepaper en/of ons stappenplan nog specifieke vragen hebben dan kunt u bellen met Annemarie van maandag t/m vrijdag naar 073-2202 100 (van 9.00 tot 21.00 uur). Zodra een project in verkoop gaat zal de makelaar uw aanspreekpunt zijn.


Voor vragen en contactinformatie met betrekking tot een bouwtitel verwijzen wij u naar onze pagina ‘bouwtitels’.