Gratis het maatschappelijke magazine per post ontvangen.


Wethouder Bollen (o.a. Ruimtelijke Ordening en Wonen)
“Al bij mijn aantreden heb ik benoemd hoezeer ik hecht aan het bouwen van woningen. Niet alleen in Sint Anthonis, maar in alle dorpen van onze gemeente. We willen voor verschillende doelgroepen passende woningen bouwen, waaronder met name ook voor de jongeren. Met dit plan wordt weer een flinke stap in de goede richting gezet.”


Gemeente: Sint-Anthonis
Plaats/kern: Sint-Anthonis
Locatie: Peelkant (Oost)
Project:

Nieuwe woonwijk met 80 wooneenheden, inclusief 14 Ruimte voor Ruimte bouwkavels

Maatschappelijke meerwaarde:

Middels de ontwikkeling van woningbouw ontstaat de financiële mogelijkheid voor de bedrijfsverplaatsing van een intensieve pluimveehouderij welke veel overlast genereert voor de omgeving. Ruime voor Ruimte levert tevens een bijdrage aan het Fonds Ruimtelijke Kwaliteit waarmee andere actuele ruimtelijke knelpunten kunnen worden opgelost zoals het slopen van leegstaande stallen.

Volg dit project

Samen met de gemeente Sint-Anthonis ontwikkelt Ruimte voor Ruimte een nieuwe woonwijk aan de Peelkant in Sint-Anthonis. In het plangebied zullen ruim 80 woningen worden gerealiseerd met een mooie mix van koop- en huurwoningen voor verschillende doelgroepen: van rijwoningen, twee-onder-een-kap woningen tot vrijstaande woningen evenals 14 vrije sector bouwkavels welke zijn ontstaan vanuit zowel de provinciale en gemeentelijke Ruimte voor Ruimte regeling. Ruimte voor Ruimte zal de regie voeren op de totstandkoming van het volledige plan.

Tevens is er een samenwerking gestart voor ontwikkelingen in het buitengebied in combinatie met het Fonds Ruimtelijke Kwaliteit. Met dit fonds kunnen meer initiatieven worden gefinancierd die bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit en leefbaarheid van het buitengebied in Sint-Anthonis.


Heeft u vragen over het project Peelkant?
Neem dan telefonisch contact op met Judith Heykers, Communicatie Adviseur gemeente Sint Anthonis, JudithHeykers@sintanthonis.nl (T. 0485 208128) of Annemarie Vermaak, Communicatie Manager Ruimte voor Ruimte, a.vermaak@ruimtevoorruimte.com (T. 073 – 615 49 59).

Download persbericht

Verwachte planning