Ruimte voor Ruimte gebruikt cookies

Om uw bezoek aan onze website nóg makkelijk en persoonlijker te maken zetten we cookies (en vergelijkbare technieken) in. Met deze cookies kunnen wij (en derde partijen) uw gedrag op onze website volgen en analyseren. U kunt de cookies accepteren door op: 'OK' te klikken. Wanneer u de cookies uit wilt schakelen of meer informatie wilt, klik dan op: 'Details tonen'. Nog meer informatie over cookies en privacy? Bekijk onze privacyverklaring.

Gratis het maatschappelijke magazine per post ontvangen.
Status: Ontwikkeling
Gemeente: Land van Cuijk
Plaats/kern: Sint-Anthonis
Locatie: Peelkant (Oost)
Project:

Nieuwe woonwijk met 92 wooneenheden, inclusief 14 vrije sector bouwkavels

Maatschappelijke meerwaarde:

Ruime voor Ruimte levert tevens middels de ontwikkeling van woningbouw een bijdrage aan het Fonds Ruimtelijke Kwaliteit waarmee andere actuele ruimtelijke knelpunten in de gemeente kunnen worden opgelost zoals het slopen van leegstaande stallen.

Volg dit project

Samen met de gemeente Sint-Anthonis ontwikkelt Ruimte voor Ruimte een nieuwe woonwijk aan de Peelkant in Sint-Anthonis. In het plangebied zullen ruim 92 woningen worden gerealiseerd met een mooie mix van koop- en huurwoningen voor verschillende doelgroepen: van rijwoningen, twee-onder-een-kap woningen tot vrijstaande woningen evenals 14 vrije sector bouwkavels welke zijn ontstaan vanuit zowel de provinciale en gemeentelijke Ruimte voor Ruimte regeling. Ruimte voor Ruimte zal de regie voeren op de totstandkoming van het volledige plan.

Voormalig Wethouder Bollen (o.a. Ruimtelijke Ordening en Wonen)
“Al bij mijn aantreden heb ik benoemd hoezeer ik hecht aan het bouwen van woningen. Niet alleen in Sint Anthonis, maar in alle dorpen van onze gemeente. We willen voor verschillende doelgroepen passende woningen bouwen, waaronder met name ook voor de jongeren. Met dit plan wordt weer een flinke stap in de goede richting gezet.”

Tevens is er een samenwerking gestart voor ontwikkelingen in het buitengebied in combinatie met het Fonds Ruimtelijke Kwaliteit. Met dit fonds kunnen meer initiatieven worden gefinancierd die bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit en leefbaarheid van het buitengebied in Sint-Anthonis.

Heeft u vragen over het project Peelkant?
Neem dan telefonisch contact op met Judith Heykers, Communicatie Adviseur gemeente Sint Anthonis, JudithHeykers@sintanthonis.nl (T. 0485 208128) of Annemarie Vermaak, Communicatie Manager Ruimte voor Ruimte, a.vermaak@ruimtevoorruimte.com (T. 073 – 615 49 59).Updates:

Helaas is er beroep ingesteld tegen het bestemmingsplan. De komende tijd zullen wij de inhoud van het beroep bestuderen en de planning voor de start van de verkoop bekijken.

De gemeenteraad van Land van Cuijk is overgegaan tot vaststelling van het bestemmingsplan op donderdag 14 december 2023.

Op 11 december heeft Ruimte voor Ruimte samen met de gemeente een informatiebijeenkomst gehouden. Het doel van de avond was bezoekers de informeren over het plan en het vervolgtraject. De presentatie van deze avond kunt u hieronder downloaden. Naast directe omwonenden en bewoners uit de omliggende wijk, was er ook belangstelling vanuit inwoners uit Sint-Anthonis. 

Bekijk presentatie

Vanwege de gemeentelijke herindeling in januari 2022 heeft het project 'RvR Peelkant Oost' enige tijd stilgelegen. De gemeente heeft zienswijzen ontvangen naar aanleiding van de ter visie ligging van het ontwerpbestemmingsplan. De beoordeling en reactie op de ingediende zienswijzen evenals de verwerking van aanpassingen in het plan hebben helaas lange tijd op zich laten wachten waardoor er een behoorlijke vertraging is opgelopen.

Vanaf 9 november 2021 ligt het ontwerpbestemmingsplan voor het project 'RvR Peelkant Oost' ter inzage. 

Op 23 maart 2021 heeft Ruimte voor Ruimte samen met stedenbouwkundig bureau Kragten een eerste informatieavond georganiseerd voor het beoogde woningbouwplan. Vanwege de coronamaatregelen is dit een digitale bijeenkomst geweest. De doelstelling van de bijeenkomst was om kennis te nemen van het plan, te informeren over het vervolgproces en vragen te beantwoorden.