Gratis het maatschappelijke magazine per post ontvangen.

“Veel agrarische bedrijven stoppen, schakelen over naar iets anders of verplaatsen. De begeleiding hierbij moet er voor zorgen dat iedereen er beter van wordt en dat de eigenaar er goed mee uit de voeten kan. Dankzij een goede samenwerking van gemeente, Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte en VABIMPULS is dat in het gebied Bolberg alleszins geslaagd.” Peer Verkuijlen van VABIMPULS

Status: Nieuw
Gemeente: Gilze en Rijen
Plaats/kern: Gilze
Locatie: Bolberg
Project:

Van boerenerf naar woonerf gecombineerd met lintbebouwing

Maatschappelijke meerwaarde:

In het zuidelijk buitengebied van Gilze gaan vier veehouders stoppen wat een flinke kwaliteitswinst oplevert. Deze ontwikkeling draagt bij aan een gezonder woon- en leefklimaat waarbij inpassing in het landschap voorop staat.

Volg dit project

De ontwikkeling van 18 nieuwe woningen in het gebied Bolberg in Gilze kan nu worden voorbereid. Vier veehouders, de gemeente Gilze en Rijen, VABIMPULS en Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte hebben hierover overeenstemming bereikt. Omdat de intensieve veehouderijen stoppen met hun bedrijfsactiviteiten, zijn er straks alleen nog grondgebonden agrarische- en akkerbouwbedrijven in het zuidelijk buitengebied van Gilze. 

Wethouder Aletta van der Veen (Ruimtelijke Ordening): “Ik ben ontzettend blij met dit resultaat. Als we ondernemers een goed alternatief willen bieden voor de intensieve veehouderij, dan is dit een prachtig voorbeeld. Er wordt al zo’n 15 jaar gesproken over mogelijke ontwikkelingen in dit gebied, waarbij de inpassing in het landschap voorop staat. Het saneren van deze bedrijven levert uiteraard flinke kwaliteitswinst op.”

Woonerven en lintbebouwing
Op hoofdlijnen is al duidelijk hoe de nieuwe woningen in het gebied worden ingepast. Bij drie van de vier bedrijven verandert het boerenerf in een woonerf. Waar mogelijk wordt van bestaande bebouwing een woning gemaakt. Bij het vierde bedrijf worden woningen langs de weg gebouwd en ontstaat een lintbebouwing. In de komende periode worden de plannen verder uitgewerkt. Aansluiten op en respect voor het landschap staan hierbij centraal. Daarna start een omgevingsdialoog als voorbereiding op de bestemmingsplanprocedure. Voor de uitvoering van de plannen is namelijk een nieuw bestemmingsplan nodig.

Wim van de Kerkhof, directeur Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte: “Een goed resultaat, dat niet tot stand was gekomen zonder de bereidheid van de agrariërs om te participeren in de gebiedsontwikkeling, de vakkundige inzet van de VAB-deskundigen en de medewerking van de gemeente. Co-creatie avant la lettre.”


Heeft u vragen over dit plan?
Neem dan telefonisch contact op met Annemarie Vermaak, Sales & Communicatie Manager Ruimte voor Ruimte, communicatie@ruimtevoorruimte.com (T. 073 – 2202 120).