Ruimte voor Ruimte gebruikt cookies

Om uw bezoek aan onze website nóg makkelijk en persoonlijker te maken zetten we cookies (en vergelijkbare technieken) in. Met deze cookies kunnen wij (en derde partijen) uw gedrag op onze website volgen en analyseren. U kunt de cookies accepteren door op: 'OK' te klikken. Wanneer u de cookies uit wilt schakelen of meer informatie wilt, klik dan op: 'Details tonen'. Nog meer informatie over cookies en privacy? Bekijk onze privacyverklaring.

Gratis het maatschappelijke magazine per post ontvangen.
Status: Ontwikkeling
Gemeente: Gilze en Rijen
Plaats/kern: Gilze
Locatie: Bolberg
Project:

Van boerenerf naar woonerf gecombineerd met lintbebouwing

Maatschappelijke meerwaarde:

In het zuidelijk buitengebied van Gilze gaan vier veehouders stoppen wat een flinke kwaliteitswinst oplevert. Deze ontwikkeling draagt bij aan een gezonder woon- en leefklimaat waarbij inpassing in het landschap voorop staat.

Volg dit project

De ontwikkeling van 18 nieuwe woningen in het gebied Bolberg in Gilze kan nu worden voorbereid. Vier veehouders, de gemeente Gilze en Rijen, VABIMPULS en Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte hebben hierover overeenstemming bereikt. Omdat de intensieve veehouderijen stoppen met hun bedrijfsactiviteiten, zijn er straks alleen nog grondgebonden agrarische- en akkerbouwbedrijven in het zuidelijk buitengebied van Gilze. 

Wethouder Aletta van der Veen (Ruimtelijke Ordening): “Ik ben ontzettend blij met dit resultaat. Als we ondernemers een goed alternatief willen bieden voor de intensieve veehouderij, dan is dit een prachtig voorbeeld. Er wordt al zo’n 15 jaar gesproken over mogelijke ontwikkelingen in dit gebied, waarbij de inpassing in het landschap voorop staat. Het saneren van deze bedrijven levert uiteraard flinke kwaliteitswinst op.”

Woonerven en lintbebouwing
Op hoofdlijnen is al duidelijk hoe de nieuwe woningen in het gebied worden ingepast. Bij drie van de vier bedrijven verandert het boerenerf in een woonerf. Waar mogelijk wordt van bestaande bebouwing een woning gemaakt. Bij het vierde bedrijf worden woningen langs de weg gebouwd en ontstaat een lintbebouwing. Aansluiten op en respect voor het landschap staan hierbij centraal.

Wim van de Kerkhof, directeur Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte: “Een goed resultaat, dat niet tot stand was gekomen zonder de bereidheid van de agrariërs om te participeren in de gebiedsontwikkeling, de vakkundige inzet van de VAB-deskundigen en de medewerking van de gemeente. Co-creatie avant la lettre.”


Heeft u vragen over dit plan?
Neem dan telefonisch contact op met Annemarie Vermaak, Sales & Communicatie Manager Ruimte voor Ruimte, communicatie@ruimtevoorruimte.com (T. 073 – 2202 120).


“Veel agrarische bedrijven stoppen, schakelen over naar iets anders of verplaatsen. De begeleiding hierbij moet er voor zorgen dat iedereen er beter van wordt en dat de eigenaar er goed mee uit de voeten kan. Dankzij een goede samenwerking van gemeente, Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte en VABIMPULS is dat in het gebied Bolberg alleszins geslaagd.” Peer Verkuijlen van VABIMPULS

Updates:

Op woensdag 7 februari 2024 is bekend geworden dat er tegen het bestemmingsplan beroep is ingesteld bij de Raad van State. Wanneer Ruimte voor Ruimte overgaat tot uitvoering van het plan is nog niet bekend.

Het vastgestelde bestemmingsplan zal met ingang van 14 december 2023 tot en met eind januari 2024 ter inzage liggen.

De gemeenteraad van Gilze en Rijen heeft het ontwerpbestemmingsplan 'Ruimte voor Ruimte Bolberg, Gilze' op maandag 20 november 2023 vastgesteld. De volgende stap is het ter inzage leggen van het bestemmingsplan.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gilze en Rijen heeft naar aanleiding van de ter visie legging van het ontwerpbestemmingsplan 10 zienswijzen ontvangen. Deze worden nu door de gemeente bezien en beoordeeld. De verwachting is dat de gemeenteraad van Gilze en Rijen op 20 november 2023 overgaat tot het nemen van een besluit op deze reacties alsmede een standpunt inneemt ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gilze en Rijen heeft besloten om de formele procedure met betrekking tot het bestemminsplan voor deze locatie te starten. De gemeente legt het plan van 31 maart t/m 11 mei 2023 ter inzage.

Op donderdag 13 oktober 2022 heeft de Ontwikkelingsmaatschappij een informatieavond gehouden voor omwonenden. Aanwezigen zijn geïnformeerd over de plannen en hebben uitleg gekregen over de procedure voor de noodzakelijke aanpassing van het geldende bestemmingsplan.