Gilze - Bolberg

In het zuidelijk buitengebied van Gilze, gemeente Gilze en Rijen, gaan vier veehouders stoppen wat een flinke kwaliteitswinst oplevert. Ruimte voor Ruimte ontwikkelt op de desbetreffende locaties een totaal van 13 vrije sector bouwkavels waarbij inpassing in het landschap voorop staat. Bij drie van de vier bedrijven verandert het boerenerf in een woonerf. Bij het vierde bedrijf worden woningen langs de weg gebouwd en ontstaat een lintbebouwing. De kavels variëren van 660 m2 tot 2.000 m2.

Op 1 van de bouwkavel is een zogenaamde Vlaamse schuur aanwezig. Delen van deze Vlaamse schuur zijn cultuurhistorisch waardevol en dienen behouden te blijven in een voor deze bouwkavel te ontwikkelen bouwplan.

Het bestemmingsplan is op 20 november 2023 vastgesteld. De verkoop kan in de eerste helft van 2024 starten mits er geen beroep tegen het bestemmingsplan wordt ingediend. Op Ruimtelijkeplannen.nl is het ontwerpbestemmingsplan in te zien.  

Het project Gilze - Bolberg heeft als status "In voorbereiding". Via onze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de exacte datum van de start van de verkoop. Hieronder kunt u zich inschrijven.

Hoe bent u in aanraking gekomen met deze website?
 *