Gilze - Bolberg

In het zuidelijk buitengebied van Gilze, gemeente Gilze en Rijen, gaan vier veehouders stoppen wat een flinke kwaliteitswinst oplevert. Ruimte voor Ruimte ontwikkelt op de desbetreffende locaties een totaal van 13 vrije sector bouwkavels waarbij inpassing in het landschap voorop staat. Bij drie van de vier bedrijven verandert het boerenerf in een woonerf. Bij het vierde bedrijf worden woningen langs de weg gebouwd en ontstaat een lintbebouwing. De kavels variëren van 660 m2 tot 2.000 m2.

Op 1 van de bouwkavels is een zogenaamde Vlaamse schuur aanwezig. Delen van deze Vlaamse schuur zijn cultuurhistorisch waardevol en dienen behouden te blijven in een voor deze bouwkavel te ontwikkelen bouwplan.

Het bestemmingsplan is op 20 november 2023 vastgesteld. Er is echter beroep tegen het bestemmingsplan ingesteld. Momenteel wachten wij op een zittingsdatum bij de Raad van State voor de behandeling van het beroep. Er is nog geen duidelijkheid over de verwachte start verkoop periode. Op Ruimtelijkeplannen.nl is het bestemmingsplan in te zien. 

Bekijk het beeldkwaliteitsplan

Het project Gilze - Bolberg heeft als status "In voorbereiding". Via onze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de exacte datum van de start van de verkoop. Hieronder kunt u zich inschrijven.

Hoe bent u in aanraking gekomen met deze website?
 *

Andere projecten in de omgeving