Gratis het maatschappelijke magazine per post ontvangen.


Wethouder Ed Mathijssen (ruimtelijke ontwikkeling) “Het aantal nieuwe woningen in Middelrode blijft achter bij de vraag. We zijn dan ook blij met deze ontwikkeling. Dit bouwplan voorziet in een divers aanbod van woningen waar veel behoefte aan is. Dat komt ook ten goede aan de leefbaarheid in het dorp.”

Gemeente: Sint Michielsgestel
Plaats/kern: Middelrode
Locatie: Zandweg, Christinastraat
Project:

Laarzicht (voorheen 'Middelrode')

Maatschappelijke meerwaarde:

Er is een dringende behoefte aan meer woningen voor starters, doorstromers en senioren in Middelrode. Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte geeft, samen met ontwikkelaar Laarzicht BV, gehoor aan deze woningbouwbehoefte en de revitalisering van Middelrode.

Het plan is gelegen langs de noordoost rand van Middelrode, gesitueerd aan de Christinastraat, Diepven en Oude Laar, en vormt een schakel tussen dorp en landschap. Het speelt in op de charme van de ligging aan het open landschap aan de ene kant en het boerenerf aan de andere kant. De bestaande boerderij aan de Christinastraat en de speeltuin blijven gehandhaafd. Het plan kent twee hoofdontsluitingen naar de nieuwe buurt voor autoverkeer: een vanaf de Christinastraat en een vanaf de Zandweg alsmede een ontsluiting voor langzaam verkeer.

De locatie aan de Christinastraat in Middelrode was al langer in beeld voor woningbouw. Dit plan van ruim 100 wooneenheden biedt een zo’n divers mogelijk programma waarbij gedacht kan worden aan rijwoningen, rug-aan-rug woningen, patiowoningen, twee-onder-één kap-woningen, en vrije sector zelfbouwkavels.

Vanaf april 2021 is de Ontwikkelingsmaatschappij actief met omwonenden in gesprek over de woningbouwontwikkeling.

Wim van de Kerkhof (directeur Ruimte voor Ruimte): ”Als maatschappelijke gebiedsontwikkelaar lossen wij vraagstukken op die spelen bij gemeenten. Dit plan geeft gehoor aan de woningbouwbehoefte en revitalisering van Middelrode.”

Download persbericht


Heeft u vragen over het project Middelrode?
Neem dan contact op met Annemarie Vermaak, Communicatie Manager Ruimte voor Ruimte, communicatie@ruimtevoorruimte.com (T. 073 – 2202 120).