Ruimte voor Ruimte gebruikt cookies

Om uw bezoek aan onze website nóg makkelijk en persoonlijker te maken zetten we cookies (en vergelijkbare technieken) in. Met deze cookies kunnen wij (en derde partijen) uw gedrag op onze website volgen en analyseren. U kunt de cookies accepteren door op: 'OK' te klikken. Wanneer u de cookies uit wilt schakelen of meer informatie wilt, klik dan op: 'Details tonen'. Nog meer informatie over cookies en privacy? Bekijk onze privacyverklaring.

Gratis het maatschappelijke magazine per post ontvangen.
Status: Ontwikkeling
Gemeente: Sint Michielsgestel
Plaats/kern: Middelrode
Locatie: Zandweg, Christinastraat
Project:

Laarzicht (voorheen 'Middelrode')

Maatschappelijke meerwaarde:

Er is een dringende behoefte aan meer woningen voor starters, doorstromers en senioren in Middelrode. Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte geeft, samen met ontwikkelaar Laarzicht BV, gehoor aan deze woningbouwbehoefte en de revitalisering van Middelrode.

Volg dit project

Het plan is gelegen langs de noordoost rand van Middelrode, gesitueerd aan de Christinastraat, Diepven en Oude Laar, en vormt een schakel tussen dorp en landschap. Het speelt in op de charme van de ligging aan het open landschap aan de ene kant en het boerenerf aan de andere kant. De bestaande boerderij aan de Christinastraat en de speeltuin blijven gehandhaafd. Het plan kent twee hoofdontsluitingen naar de nieuwe buurt voor autoverkeer: een vanaf de Christinastraat en een vanaf de Zandweg alsmede een ontsluiting voor langzaam verkeer.

De locatie aan de Christinastraat in Middelrode was al langer in beeld voor woningbouw. Dit plan van ruim 100 wooneenheden biedt een zo’n divers mogelijk programma waarbij gedacht kan worden aan rijwoningen, rug-aan-rug woningen, patiowoningen, twee-onder-één kap-woningen, en vrije sector zelfbouwkavels.

Wim van de Kerkhof (directeur Ruimte voor Ruimte): ”Als maatschappelijke gebiedsontwikkelaar lossen wij vraagstukken op die spelen bij gemeenten. Dit plan geeft gehoor aan de woningbouwbehoefte en revitalisering van Middelrode.”

De woningen zullen worden gebouwd door ontwikkelaar Laarzicht BV. Indien u interesse heeft in een nieuwbouwwoning kunt u zich hier aanmelden:  

Interesse nieuwbouwwoning


Heeft u vragen over het project Middelrode?
Neem dan contact op met Annemarie Vermaak, Communicatie Manager Ruimte voor Ruimte, communicatie@ruimtevoorruimte.com (T. 073 – 2202 120).

Verkaveling ontwerpbestemmingsplan september 2023


Updates:

Naar aanleiding van de ter visie legging van het ontwerpbestemmingsplan voor de woonwijk Laarzicht heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente verschillende zienswijzen ontvangen. Deze worden op dit moment door de gemeente bezien en beoordeeld. De verwachting dat de gemeenteraad in januari jl. aan besluitvorming zou doen is dus verlengd met nog een paar maanden.

Op korte termijn wordt er, gedurende een aantal weken, op de toekomstige woningbouwlocatie gestart met het uitvoeren van nader onderzoek op het gebied van archeologie en niet gesprongen explosieven. Dit betekent geen daadwerkelijke ontwikkeling van de locatie c.q. het bouwrijp maken van de woonlocatie. Hiervoor wordt eerst besluitvorming van de gemeenteraad op het ontwerpbestemmingsplan afgewacht.

Vanaf 6 oktober 2023 ligt het ontwerpbestemmingsplan voor het project 'Laarzicht' ter inzage. De verwachting is dat de gemeenteraad eind 2023 een besluit zal nemen over het plan. 

Lees persbericht

De bouwplannen voor circa 108 woningen aan de rand van Middelrode in de gemeente Sint-Michielsgestel worden steeds concreter. De anterieure overeenkomst, waarin afspraken zijn gemaakt over de ontwikkeling van het woningbouwplan 'Laarzicht', is op donderdag 16 maart 2023 ondertekend door wethouder Van der Aa en Wim van de Kerkhof, directeur Ruimte voor Ruimte.

Lees persbericht

Het college van Burgemeester en Wethouders is verzocht om in te stemmen met de voorkeursvariant van de verkaveling. Het ontwerp wordt nader uitgewerkt naar een Voorlopig Ontwerp en zal dienen als onderlegger voor het op te stellen Bestemmingsplan.

Op 21 april 2022 heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden t.b.v. het presenteren en bespreken van het voorkeursmodel van de verkaveling welke tot stand is gekomen na de schets-sessies in februari 2022. Hierbij aanwezig waren vertegenwoordigers van Ruimte voor Ruimte en de gemeente Sint-Michielsgestel. De avond werd geleid door Marco Lier van MLG Gebiedsontwikkeling.

Onder leiding van stedenbouwkundige Tim Meeuwsen en landschapsarchitect Peter Venbruex zijn er medio februari 2022 drie schets-sessies gehouden voor omwonenden.

Vanaf april 2021 is de Ontwikkelingsmaatschappij actief met omwonenden in gesprek gegaan over de woningbouwontwikkeling.

Wethouder Ed Mathijssen (ruimtelijke ontwikkeling) “Het aantal nieuwe woningen in Middelrode blijft achter bij de vraag. We zijn dan ook blij met deze ontwikkeling. Dit bouwplan voorziet in een divers aanbod van woningen waar veel behoefte aan is. Dat komt ook ten goede aan de leefbaarheid in het dorp.”

Lees persbericht