Gratis het maatschappelijke magazine per post ontvangen.
Status: Ontwikkeling
Gemeente: Oisterwijk
Plaats/kern: Nader te bepalen
Locatie: Nader te bepalen
Project:

Kwaliteitsimpuls buitengebied, ontwikkeling 50 zelfbouwkavels op nader te bepalen locaties

Maatschappelijke meerwaarde:

De gemeente Oisterwijk wil een kwaliteitsimpuls realiseren in het buitengebied. Hiervoor ontvangt de gemeente € 2.500.000,- van ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte. In ruil daarvoor mag de ontwikkelingsmaatschappij de komende jaren op nader te bepalen locaties binnen de gemeente zo’n 50 zelfbouwkavels ontwikkelen. Met een gedeelte van het bedrag wil de gemeente, in samenspraak met de eigenaar, het varkensbedrijf aan de Oisterwijksebaan 2 saneren.

Volg dit project

Samenwerkingsovereenkomst 
Het bedrag waarmee agrarische ondernemingen kunnen worden gesaneerd en/of verplaatst, ontvangt de gemeente Oisterwijk van Ruimte voor Ruimte. In ruil hiervoor stelt Oisterwijk diverse locaties in het buitengebied ter beschikking voor Ruimte-voor Ruimte-kavels. Door de ligging nabij verschillende steden en met een goede infrastructuur en bereikbaarheid, is Oisterwijk een waardevolle gemeente voor Ruimte voor Ruimte.


Gedeputeerde Erik Ronnes
“Brabant kent een enorme woningbouwopgave van 120.000 huizen in de komende 10 jaar”, stelt gedeputeerde Erik Ronnes. “Het is zaak om ons niet te verliezen in alleen maar aantallen en binnenstedelijke bouw, maar ook in kwaliteit en divers aanbod. In dat opzicht draagt Oisterwijk een goed steentje bij.”


Win-win situatie 
Wim van de Kerkhof (directeur Ruimte voor Ruimte): ”Deze samenwerking voorziet, zowel direct als indirect, in een aantal maatschappelijke opgaven, zoals de sanering van intensieve veehouderijen, het voorzien in woningbouwbehoefte en bijvoorbeeld de aanleg van openbaar groen”. Ook wethouder Dion Dankers (financiën) is blij met de overeenkomst: “Deze samenwerkingsovereenkomst zorgt dat we echt iets kunnen betekenen voor onze inwoners in het verbeteren van hun leefomgeving. We ondersteunen agrarische ondernemers met het stoppen of verplaatsen van hun onderneming, terwijl het geen negatieve invloed heeft op onze financiële positie. Een win-win situatie dus!”

Ondertekening 
De gemeenteraad heeft op 18 mei 2020 ingestemd met de samenwerkingsovereenkomst om daarmee onder andere de overlast in het buitengebied verder te beperken. Op 28 april 2021 heeft het college samen met ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte de samenwerkingsovereenkomst ondertekend.

Heeft u vragen of wenst u meer informatie?
Neem contact op met Marlies van de Pas, Communicatie Adviseur gemeente Oisterwijk, communicatie@oisterwijk.nl (T. 013 - 529 13 11) of Annemarie Vermaak, Communicatie Manager Ruimte voor Ruimte, communicatie@ruimtevoorruimte.com (T. 073 - 615 49 59). 

 

Download persberichtWethouder Eric ten Brink (ruimtelijke ontwikkeling en veehouderijbeleid)
“Het betreffende varkensbedrijf ligt dicht tegen de kern Oisterwijk aan. De omgeving ervaart hierdoor al jarenlang geuroverlast. Dankzij de samenwerking met Ruimte voor Ruimte kan de ondernemer stoppen met de bedrijfsvoering op deze locatie. De overlast voor de omgeving neemt hierdoor af en het komt de gezondheid van onze inwoners ten goede.”