Gratis het maatschappelijke magazine per post ontvangen.


Wethouder Ed Mathijssen (ruimtelijke ontwikkeling):
“Alle betrokken partijen in het gebied, de betreffende ondernemer én de buurtbewoners, hebben constructief meegewerkt. En dan zie je dat je samen tot een hele mooie, gedragen oplossing kan komen.”

Gemeente: Sint Michielsgestel
Plaats/kern: Sint Michielsgestel
Locatie: Hezelaar
Project:

18 - 20 bouwkavels via collectieve burgerparticipatie

Maatschappelijke meerwaarde:

Middels de ontwikkeling van circa 20 bouwkavels ontstaat de financiële mogelijkheid voor de sanering van een pluimveehouderij welke geuroverlast genereert voor de omgeving. Middels collectieve burgerparticipatie en in goed overleg met de ondernemer en gemeente wordt hier een buurtschap ontwikkeld waarin rekening wordt gehouden met bestaande infrastructuur en de groenstructuur van het gebied.

Volg dit project

Ontwikkelmaatschappij Ruimte voor Ruimte heeft samen met de gemeente Sint-Michielsgestel, een pluimveehouder en verschillende grondeigenaren in het gebied overeenstemming bereikt over de ontwikkeling voor 18-20 vrije sector bouwkavels aan de Hezelaar in Sint-Michielsgestel. Aanleiding voor de ontwikkelplannen was een aanvraag van de pluimveehouder om uit te breiden, in combinatie met klachten uit de omgeving over stankoverlast. Vier jaar geleden werden hierover de eerste gesprekken gevoerd met de ondernemer, de buurt en het urgentieteam van de provincie. Aan de keukentafel kwamen de plannen voor woningbouw in ruil voor sanering van het bedrijf tot stand.

Wim van de Kerkhof, directeur Ruimte voor Ruimte: ”Deze locatie aan de Hezelaar geeft goed de Brabantse problematiek van de agrariër weer. Uitbreiden, verplaatsen of toch stoppen? Hier is met inventiviteit, participatie en een bijzondere samenwerking een maatschappelijk knelpunt opgelost. Het sluit perfect aan op onze doelstelling om de leefbaarheid in het buitengebied te verbeteren.”

De plannen zoals die met omwonenden zijn besproken, vormen de basis voor een gebiedsvisie waarin de kaders voor de ontwikkeling van de Ruimte voor Ruimte bouwkavels worden opgenomen. Daarnaast moeten er voor het bestemmingsplan allerlei onderzoeken gedaan worden, naar bijvoorbeeld archeologie en ecologie. Het pluimveebedrijf dat hier gevestigd is, wordt gesaneerd. De plannen worden verwerkt in een gebiedsvisie en een bestemmingsplan dat naar verwachting eind 2022 in procedure wordt gebracht.

Download hier het persbericht


Heeft u vragen over het project Hezelaar?
Neem dan telefonisch contact op met Marjolein Dortmans, Communicatie Adviseur gemeente Sint-Michielsgestel, M.Dortmans@MijnGemeenteDichtbij.nl (T. 073 – 5531622) of Annemarie Vermaak, Communicatie Manager Ruimte voor Ruimte, communicatie@ruimtevoorruimte.com (T. 073 – 615 49 59).

Beluister de podcast