Gratis het maatschappelijke magazine per post ontvangen.


Wethouder Piet Machielsen (o.a. Ruimtelijke Ordening en Wonen)
"We zijn er samen met Ruimte voor Ruimte uit gekomen. Dat betekent dat we nu een stedenbouwkundig ontwerp klaar hebben waardoor we hier zo’n 150 woningen gaan realiseren. Met een mix van koop- en huurwoningen voor allerlei doelgroepen is dit een geweldige uitbreiding van het woningaanbod in Oirschot.”

Gemeente: Oirschot
Plaats/kern: Oirschot
Locatie: Ekerschot Noord
Project:

Nieuwe woonwijk met 150 wooneenheden, inclusief 13 Ruimte voor Ruimte bouwkavels

Maatschappelijke meerwaarde:

Een van de opgaven in de gemeente Oirschot is de herontwikkeling van de voormalige supermarkt aan de Doornboomstraat in Middelbeers. Dit pand is voor vele inwoners al jaren een doorn in het oog. Met de ontwikkeling van Ekerschot Noord ontstaat de mogelijkheid om het dichtgemetselde pand te herontwikkelen naar woningbouw in het centrum van Middelbeers.

Gedeputeerde Erik Ronnes (Provincie Noord Brabant, Wonen en Ruimte)
“Het is belangrijk dat we in Brabant bouwen naar behoefte. Dit project is met zijn diversiteit aan woningen daar een goed voorbeeld van. En het totale project toont aan dat het hier niet om sec een plan gaat voor het bouwen van huizen, het maakt integraal onderdeel uit van het verbeteren van het leefklimaat in de hele gemeente Oirschot. Het is noodzakelijk dat we verschillende maatschappelijke opdrachten samenbrengen in één project.”


De gemeente Oirschot ontwikkelt samen met Ruimte voor Ruimte een nieuwe woonwijk aan de noordzijde van Oirschot waar de Kempenweg en de Oude Grintweg samenkomen. Gesitueerd aan de rand van het dorp biedt wonen op deze locatie de rust van het buitengebied. Met op loop- en fietsafstand alle faciliteiten in het karakteristieke centrum van Oirschot.

In het stedenbouwkundig ontwerp is ruimte voor rijwoningen en twee-onder-een- kapwoningen, huur- en koopappartementen, een woonvoorziening voor jongeren met een beperking en Ruimte voor Ruimte zelfbouwkavels. Circa 40% van de woningen (waaronder ook de woonzorgvoorziening) wordt in de sociale categorie aangeboden. Van Wanrooij Projectontwikkeling bouwt de reguliere koopwoningen. De woonzorgvoorziening wordt door Ruimte voor Ruimte in samenwerking met zorginstelling Cello ontwikkeld. De mogelijkheid voor een CPO-project (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) wordt gezamenlijk nog verkend.

Download hier de flyer


Heeft u vragen over het project Ekerschot Noord?
Neem dan telefonisch contact op met het team communicatie van de gemeente Oirschot, voorlichting@oirschot.nl (T. 0499 – 583 333) of met Annemarie Vermaak, Communicatie Manager Ruimte voor Ruimte, a.vermaak@ruimtevoorruimte.com (T. 073 – 615 49 59).

Download persbericht