Gratis het maatschappelijke magazine per post ontvangen.
Gemeente: Meierijstad
Plaats/kern: Schijndel
Locatie: Plein, Langstraat, Venushoek
Project:

Grote Braak

Maatschappelijke meerwaarde:

De samenwerking met Ruimte voor Ruimte en Combinatie Muller-Wagemakers V.O.F. biedt de gemeente Meierijstad diverse oplossingen: van het ondersteunen in agrarische bedrijfsbeëindiging tot gehoor geven aan de noodzaak van woningbouw gericht op diverse doelgroepen.

Volg dit project

Er is sprake van een aanzienlijke woningbouwbehoefte in Schijndel. De opgave bestaat uit het bouwen van 700 nieuwe woningen binnen de aankomende 7 jaar waarbij de helft hiervan een groot deel binnenstedelijk kan worden gerealiseerd, maar desondanks is er nog behoefte aan een uitbreidingslocatie. Het plan ‘Grote Braak’ sluit met circa 195 woningen goed aan op de noodzaak voor woningbouw in Schijndel.

Het op het perceel Plein 21 gevestigde agrarische bedrijf wordt verplaatst naar een duurzame locatie. Op de vrijkomende locatie en de aangrenzende gronden is nu een plan in ontwikkeling dat betrekking heeft op een dorpse uitbreiding van de kern. Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn het behouden van de cultuurhistorische waarden, een landschappelijke inpassing, voldoende speelplekken en een goede ontsluiting. Het groene en dorpse plan kent een verdeling in drie woonvelden, welke worden ingevuld met huurwoningen, appartementen, rijwoningen, patiowoningen, rug aan rug woningen, tweekappers en vrije sector bouwkavels.


Begin maart is gestart met de gebiedsdialoog middels een digitale sessie met de direct omwonenden. Ook is er een flyer verspreid in de directe omgeving. Ruimte voor Ruimte en de Combinatie Muller-Wagemakers V.O.F. gaan de aankomende periode verder met de dialoog en de uitwerking van de woningbouwplannen.

Download hier de flyer


Heeft u vragen over het project Grote Braak?
Neem contact op met Annemarie Vermaak, Communicatie Manager Ruimte voor Ruimte, communicatie@ruimtevoorruimte.com (073 615 49 59).