Ruimte voor Ruimte lost maatschappelijke vraagstukken op door woningbouw

Het centrum van Middelbeers in de gemeente Oirschot werd al jaren ontsierd door een leegstaande voormalige supermarkt. Een doorn in het oog van heel veel inwoners. Nieuwbouw op deze plek leek jarenlang financieel niet haalbaar. Nu worden daar 13 koopwoningen ontwikkeld. Dat kon dankzij een financiële regeling met Ruimte voor Ruimte. Die op haar beurt elders in de gemeente Oirschot de nieuwe wijk Ekerschot Noord ontwikkelt. Deze verrijst aan de noordzijde van Oirschot en kent woningtypen voor allerlei doelgroepen.

Maatschappelijk ontwikkelaar Ruimte voor Ruimte ondersteunt provincie en gemeenten
De woningnood is hoog in Nederland, ook in Noord-Brabant. Er zijn momenteel te veel Brabanders die geen geschikte woning kunnen vinden. Of het nu gaat om gezinnen, ouderen, eenpersoonshuishoudens of expats. En elke doelgroep heeft zijn eigen behoeftes, die bovendien aan het veranderen zijn. Denk bijvoorbeeld aan de gevolgen van de vergrijzing van de Brabantse bevolking. Tegelijkertijd hebben we in Brabant – meer dan elders in Nederland – te maken met een intensieve verwevenheid tussen landbouw, natuur en woningbouw. Dat maakt dat we zorgvuldig bij elke vierkante meter moeten afwegen wat we ermee gaan doen. En we hebben ook nog te maken met een stikstofcrisis.

Ruimte voor Ruimte kan de provincie en Brabantse gemeenten in deze vraagstukken ondersteunen. Naast beëindiging van intensieve veehouderijen in het buitengebied wordt Ruimte voor Ruimte ook actief ingezet als maatschappelijk ontwikkelaar. In die rol draagt ze bij aan knelpunten rondom bijvoorbeeld binnenstedelijke leegstand zoals in Middelbeers en de transformatie van vakantieparken. Door de ontwikkeling van gevarieerde woningbouwplannen levert Ruimte voor Ruimte financiële bijdragen aan actuele vraagstukken. Steeds op een unieke wijze en per locatie op maat gemaakt.

Het mes snijdt aan twee kanten
De combinatie herontwikkeling van de voormalige supermarkt en de ontwikkeling van Ekerschot Noord is daar een goed voorbeeld van. De gemeente Oirschot heeft een oplossing voor het leegstandsprobleem in Middelbeers. Tegelijkertijd kan ze verschillende doelgroepen in een keer bedienen met nieuwe woningen. Ekerschot Noord is namelijk niet zomaar een plan voor sec het bouwen van huizen: hier komt een divers aanbod aan woningtypen. Zo worden verschillende maatschappelijke opdrachten samengebracht in een project. En draagt Ruimte voor Ruimte bij aan verbeteren van het leefklimaat in de hele gemeente Oirschot.

Ekerschot Noord wordt een wijk voor iedereen
De gemeente Oirschot vroeg Ruimte voor Ruimte om in het plan Ekerschot Noord – naast bouwkavels - een woonzorginitiatief en de bouw van reguliere koopwoningen en sociale woningbouw in te passen. Het wordt dan ook een gemêleerde wijk met een diversiteit aan woningen:

- Ruimte voor Ruimte-kavels
- rijwoningen en twee-onder-een-kapwoningen voor verkoop
- huur- en koopappartementen
- woonzorgvoorziening voor jongeren met een verstandelijke beperking
- potentieel CPO-project (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap)

Ruimte voor Ruimte voorziet Middelbeers zo van een mooier centrum en faciliteert de gemeente Oirschot in een brede woningbouwbehoefte voor diverse doelgroepen, met in één klap 150 nieuwe woningen! Beluister ook de podcast voor meer verdiepende informatie over dit project en de mogelijkheden die het u kan bieden.

Terug naar blogs