Sint Michielsgestel - Hezelaar

Aan de zuidoostkant van Sint Michielsgestel tussen de Hezelaar en de Gemondseweg, worden 19 bouwkavels ontwikkeld in de vorm van een buurtschap. De kavelgrootte varieert van circa 665 m2 tot 1.180 m2, waarbij 6 kavels zich lenen voor twee-onder-een-kap woningen (langgevelboerderijen). Bij het ontwerp is rekening gehouden met bestaande infrastructuur en de groenstructuur van het gebied.

De informele en landelijke opzet van de kavels is geïnspireerd op de karakteristieken en uitstraling van de huidige woningen op de Hezelaar. Er wordt voortgeborduurd op een mix van langgevelboerderijen met bijbehorende schuren en de recentere burgerwoningen. Bovendien zorgt afwisseling in verspringende rooilijnen en kavelgroottes voor een informeel straatbeeld. Op 4 erven wordt een langgevel-type gecombineerd met 1 of 2 schuurwoningen, waardoor een gezamenlijk erfensemble ontstaat. De woningen en erven zijn georiënteerd op de aangrenzende weg of het nieuwe lint, met hagen op de erfgrenzen. Hierdoor ontstaat er een informeel groen straatbeeld. De woningen moeten voldoen aan een landelijke uitstraling, maximaal 1 laag met grote kap, met een ingetogen uitstraling en materialisering. 

De gemeenteraad heeft eind juni 2023 het bestemmingsplan vastgesteld. Er is echter beroep tegen het bestemmingsplan ingesteld. Momenteel wachten wij op een zittingsdatum bij de Raad van State voor de behandeling van het beroep. De verkoop van de kavels kan naar verwachting in de eerste helft van 2025 starten bij een positieve uitspraak van de Raad van State. Op Ruimtelijkeplannen.nl is het bestemmingsplan in te zien. 

Bekijk het beeldkwaliteitsplan

Het project Sint Michielsgestel - Hezelaar heeft als status "In voorbereiding". Via onze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de exacte datum van de start van de verkoop. Hieronder kunt u zich inschrijven.

Hoe bent u in aanraking gekomen met deze website?
 *