Vind uw droomkavel...

Vind uw droomkavel...


in de lijst

per regio

via de plattegrond

op plaatsnaam

op prijs
Woonhuis Hilvarenbeek
Woonhuis Hilvarenbeek
Woonhuis Oisterwijk
Woonhuis Oisterwijk
Woonhuis Riel_1
Woonhuis Riel_1
Concept Tilburg
Concept Tilburg
Concept Tilburg
Concept Tilburg

Van Asten Doomen Architecten

De ontwerpen van Willem van Asten en Frank Doomen kenmerken zich door een stijlvolle eenvoud, uitgesproken materiaalkeuze en detaillering. In onze architectuur streven wij naar een heldere structuur en ruimtelijkheid. Vanuit kennis van zaken en een luisterend oor geven wij vorm aan uw en onze ambities. Die match maakt het echt leuk om samen bouwprojecten voor te bereiden en te realiseren.

Elke ontwerpopgave start bij uw wensen en ambities. Daarnaast vormen de specifieke eigenschappen van de locatie, bestemmingsplan, beeldkwaliteitsplan en natuurlijk het beschikbare budget, de basis voor het ontwerp. In ruim 35 jaar heeft ons bureau ervaring opgedaan op de meest gangbare terreinen van ons vakgebied. Ontwerp, uitwerking, voorbereiding en controle van het bouwproces wordt binnen ons bureau gerealiseerd. Uw projectarchitect en projectleider zijn uw vaste aanspreekpunt en begeleiden het hele bouwproces van ontwerp, bouwvoorbereiding, kostenbewaking, projectbegeleiding tot en met directievoering. Daarbij wordt veelvuldig in teamverband samengewerkt met bouwpartners, adviesbureaus voor constructies, energie en installaties. Van Asten Doomen Architecten beschikt over een brede expertise op het terrein van woningbouwprojecten, grondgebonden, appartementen en particulier en tevens op gebied van zorgcomplexen, onderwijs, sportaccommodaties, multifunctionele accommodaties, utiliteitsbouwprojecten, herbestemming, restauratie en interieur. Onze architectuur  is diverse malen bekroond met prijzen, eervolle vermeldingen en nominaties.


Goirkestraat 150
5046 GP Tilburg
013 542 5656
www.vanastendoomen.com