Schijndel - Groote Braeck

Aan de zuidzijde van Schijndel, gesitueerd tussen de Langstraat, Plein en Venushoek, wordt de nieuwe woonwijk 'Groote Braeck' ontwikkeld. Er komt een divers woningaanbod van 241 woningen met twee-kappers, rijwoningen, levensloopbestendige woningen (rug-aan-rug), appartementen in verschillende prijsklassen evenals 13 ruime percelen voor vrije sector bouwkavels. In het plan komen tevens 60 sociale huurwoningen. De woningen zullen worden gebouwd door Combinatie Muller Bouw Wagemakers en Reuvers Van Bergen

Bij het ontwerp van Groote Braeck is rekening gehouden met de cultuurhistorie van het gebied en zijn de elementen landschap en water leidend geweest. De wijk is opgezet als een dorps woonlandschap en opgedeeld in diverse woongebieden. De 13 vrije sector bouwkavels (variërend van circa 670 m2 tot 1.280 m2) zijn gesitueerd in 'wonen in het groen', 'wonen aan het lint' en 'wonen in de straat'. Meer informatie hierover is terug te vinden in het beeldkwaliteitsplan. Tevens lenen de bouwkavels zich voor meergeneratiewoningen.

Het ontwerpbestemmingsplan is inmiddels in behandeling. Op Ruimtelijkeplannen.nl is het bestemmingsplan (incl. beeldkwaliteitsplan) in te zien. Naar verwachting zal het bestemmingsplan eind 2023 door de gemeenteraad van Meierijstad worden vastgesteld. De verkoop kan naar verwachting medio 2024 starten. 

De locatie Groote Braeck is een maatschappelijk project van Ruimte voor Ruimte. De samenwerking met Ruimte voor Ruimte en Combinatie Muller-Wagemakers V.O.F. en Reuvers Van Bergen Ontwikkeling Bouw b.v. biedt de gemeente Meierijstad diverse oplossingen: van het ondersteunen in agrarische bedrijfsbeëindiging tot gehoor geven aan de noodzaak van woningbouw gericht op diverse doelgroepen. 

Het project Schijndel - Groote Braeck heeft als status "In voorbereiding". Via onze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de exacte datum van de start van de verkoop. Hieronder kunt u zich inschrijven.

Hoe bent u in aanraking gekomen met deze website?
 *