Heeswijk-Dinther - Nobisweg

Aan de rand van Heeswijk-Dinther, tussen de Nobisweg en Hommelsedijk, wordt een nieuwe wijk met een divers woningbouwprogramma ontwikkeld.  Het plan bestaat uit circa 200 woningen en is opgedeeld in drie deelgebieden. Het noordelijk deel is gesitueerd tussen de Hommelsedijk, de Koffiestraat en De Dieppoel, het middelste deel bevindt zich ten zuiden van de Hommelsedijk en het zuidelijke deel bevindt zich ten noorden van de Nobisweg. Het woningbouwprogramma voorziet in woningen voor zowel starters, senioren als doorstromers en bestaat uit rijwoningen, twee-onder-een-kap woningen, vrijstaande woningen, vrije sector kavels, sociale (huur)woningen, levensloopbestendige seniorenwoningen, rug-aan-rug microwoningen en speciale woon(zorg)vormen. 

Op Ruimtelijkeplannen is het bestemmingsplan in te zien.  

Het ontwerpbestemmingsplan ligt sinds december 2023 ter visie en naar verwachting zal de gemeente het bestemmingsplan in het tweede kwartaal van 2024 vaststellen. Indien er geen beroep tegen het bestemmingsplan wordt ingesteld, kan de verkoop eind 2024 starten.

Het project Heeswijk-Dinther - Nobisweg heeft als status "In voorbereiding". Via onze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de exacte datum van de start van de verkoop. Hieronder kunt u zich inschrijven.

Hoe bent u in aanraking gekomen met deze website?
 *

Andere projecten in de omgeving