Vind uw droomkavel...

Vind uw droomkavel...


in de lijst

per regio

via de plattegrond

op plaatsnaam

op prijs

De mooiste plekjes van Brabant

Waarom een kavel van Ruimte voor Ruimte

Ruimte voor Ruimte kan de bouwkavels aanbieden dankzij de zogeheten Ruimte voor Ruimte-regeling van het Rijk. Hierbij zijn veestallen in het buitengebied afgebroken, fosfaatrechten ingeleverd, en mogen in plaats daarvan elders in de provincie Brabant aan de rand van steden en dorpen bouwkavels en bouwtitels worden uitgegeven.

De sloopvergoeding die de agrariërs ontvangen hebben, wordt gefinancierd uit de opbrengst van de kavels. Voor de uitvoering van deze regeling is de Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte CV door de provincie Noord-Brabant opgericht. Na verwerving van de benodigde gronden maakt de ontwikkelingsmaatschappij eerst een stedenbouwkundig plan voor de locatie en een ontwerp voor het openbaar gebied. Vervolgens worden de kavels bouwrijp gemaakt en verkocht. Tenslotte zorgt Ruimte voor Ruimte voor de bestrating en het groen van de openbare ruimte.