Beek en Donk - Heuvelsche Velden

Aan de westelijke rand van Beek en Donk, tussen de Goorloop en de Pater Becanusstraat, wordt een natuurinclusief woningbouwplan ontwikkeld. Het plan, bestaande uit 65 woningen, biedt ruimte aan rijwoningen, twee-onder-een-kapwoningen, vrijstaande woningen en vrije sector bouwkavels. In het plangebied wordt ook 5,5 hectare natuur bestemd, direct grenzend aan het beekdal. 

De Ruimte voor Ruimte bouwkavels (variërend van circa 720 m2 tot 1.560 m2) zijn gesitueerd langs de buitenrand van het plan waarbij de meerderheid landschappelijk is ingepast met struweel en houtsingels. Bij de entree vanaf de Pater Becanusstraat is één bouwkavel bestemt voor een langgevelboerderij. Het zuidelijk gelegen boerenerf, grenzend aan het beekdal, bestaat uit een ensemble van boerderij en schuurvolumes rondom een gemeenschappelijk erf. Dit boerenerf is landschappelijk ingepast met kruidenrijke veldjes, akkertjes, een boomgaard, bomenweide en een robuuste houtsingel. De langgevelboerderij en het boerenerf dienen als een verwijzing naar de bijzondere archeologische vondsten die ter plaatse zijn gedaan. 

Het ontwerpbestemmingsplan is inmiddels in behandeling. De verkoop kan in de eerste helft van 2024 starten mits er geen beroep tegen het bestemmingsplan wordt ingediend. Op Ruimtelijkeplannen.nl is het ontwerpbestemmingsplan in te zien. 

De locatie Heuvelsche Velden komt voort uit de samenwerkingsovereenkomst tussen Ruimte voor Ruimte en de gemeente Laarbeek. De intentie van deze samenwerking is om bij te dragen aan zowel de kwaliteitsverbetering van het buitengebied, als het mogelijk maken van binnenstedelijke maatschappelijke leefbaarheidsprojecten.  Meer informatie? Beluister onze 4e podcast uit de serie 'Ruimte voor Samenspraak'.

Het project Beek en Donk - Heuvelsche Velden heeft als status "In voorbereiding". Via onze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de exacte datum van de start van de verkoop. Hieronder kunt u zich inschrijven.

Hoe bent u in aanraking gekomen met deze website?
 *