Ruimte voor samenspraak #4

Delen:  

In de podcast ‘Ruimte voor Samenspraak 4’ gaat Laurien Verstraten in gesprek met Tonny Meulensteen, wethouder Ruimtelijke Ordening van gemeente Laarbeek en Mark van der Heijden, planontwikkelaar van Ruimte voor Ruimte over een samenwerking tussen gemeente Laarbeek en Ruimte voor Ruimte. Een samenwerking die bijdraagt in een meervoudige oplossing voor zowel een binnenstedelijke probleem alswel een ruimtelijke en een natuurontwikkeling in het buitengebied. Deze wordt gekenmerkt en is bijzonder door het beschikbaar stellen van gelden aan de gemeente door Ruimte voor Ruimte aan de voorkant van het ontwikkelingstraject.

Terug naar podcasts