Gemert - Groenendaal

In de gemeente Gemert-Bakel wordt aan de Groenendaal in de kern Gemert een plan ontwikkeld met 18 vrije sector bouwkavels variërend van circa 630 m2 tot circa 1.570 m2. In het plan is ruimte voor woningen van één tot anderhalve laag met kap.

De bestaande waardevolle landschapselementen vormen de basis voor de ontwikkeling: zo blijft de struweelhaag van meidoorn aan de Groenendaal behouden en ontwikkelt de nieuwe buurt zich compleet achter deze natuurlijke erfafscheiding. De westzijde wordt gekenmerkt door een bestaande wilgenrij. Deze bomenrij blijft behouden en wordt vergezeld met een groenstrook en een watergang. Deze watergang loopt over in een wadi die in de driehoekige groenzone ligt. Hier is ook ruimte voor speelelementen.

Op 14 december 2023 is het ontwerp bestemmingsplan ter visie gelegd. De verkoop kan naar verwachting in de eerste helft van 2024 starten mits er geen beroep tegen het bestemmingsplan wordt ingediend. Op Ruimtelijkeplannen.nl is het bestemmingsplan in te zien.

Het project Gemert - Groenendaal heeft als status "In voorbereiding". Via onze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de exacte datum van de start van de verkoop. Hieronder kunt u zich inschrijven.

Hoe bent u in aanraking gekomen met deze website?
 *

Andere projecten in de omgeving