Dorst-Oost

Samen met de gemeente Oosterhout ontwikkelen wij een nieuwe woonwijk aan de oostzijde van Dorst. Het ontwerp telt maximaal 165 woningen waarvan Ruimte voor Ruimte circa 32 kavels zal uitgeven. Deze ruime bouwkavels variëren van circa 535 m2 tot 1.500 m2 en zijn gesitueerd aan de oostkant van het plan langs het bosgebied.

De gemeente Oosterhout heeft in het eerste kwartaal van 2022 het bestemmingsplan vastgesteld. Op 20 oktober a.s. vindt de behandeling van het beroep plaats bij de Raad van State. Naar verwachting kan de verkoop dan begin 2023 starten.  

De bebouwingsvoorschriften uit het ontwerp bestemmingsplan zijn in te zien via deze link: Ontwerp bestemmingsplan Dorst-Oost.

Voor de meest actuele stand van zaken verwijzen wij u graag naar de website van de gemeente Oosterhout: www.oosterhout.nl .

Het project Dorst-Oost heeft als status "In voorbereiding". Via onze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de exacte datum van de start van de verkoop. Hieronder kunt u zich inschrijven.

Hoe bent u in aanraking gekomen met deze website?
 *