Ruimte voor Ruimte gebruikt cookies

Om uw bezoek aan onze website nóg makkelijk en persoonlijker te maken zetten we cookies (en vergelijkbare technieken) in. Met deze cookies kunnen wij (en derde partijen) uw gedrag op onze website volgen en analyseren. U kunt de cookies accepteren door op: 'OK' te klikken. Wanneer u de cookies uit wilt schakelen of meer informatie wilt, klik dan op: 'Details tonen'. Nog meer informatie over cookies en privacy? Bekijk onze privacyverklaring.

Gratis het maatschappelijke magazine per post ontvangen.
Status: Ontwikkeling
Gemeente: Bernheze
Plaats/kern: Heeswijk Dinther
Locatie: Nobisweg - Hommelsedijk
Project:

Nieuwe woonwijk met circa 200 wooneenheden, inclusief meerdere vrije sector bouwkavels

Maatschappelijke meerwaarde:

Aan de rand van Heeswijk-Dinther zullen 3 intensieve veehouderijen hun bedrijf beëindigen conform de overeenkomst met Ruimte voor Ruimte. Aan de gemeente Bernheze is een plan gepresenteerd voor circa 200 woningen op de vrij te komen locaties. Deze nieuwe woningen zullen het woon- en leefklimaat in de omgeving ten goede komen en het plan biedt een goede basis voor de transformatie van dit gebied.

Volg dit project

Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte ontwikkelt samen met BHV projectontwikkeling uit Heesch een nieuwe woningbouwontwikkeling. Het plan bestaat uit circa 200 woningen en is opgedeeld in drie deelgebieden. Het noordelijk deel is gesitueerd tussen de Hommelsedijk, de Koffiestraat en De Dieppoel, het middelste deel bevindt zich ten zuiden van de Hommelsedijk en het zuidelijke deel bevindt zich ten noorden van de Nobisweg. Het woningbouwprogramma voorziet in een dringende behoefte voor zowel starters, senioren als doorstromers en bestaat uit rijwoningen, twee-onder-een-kap woningen, vrijstaande woningen, vrije sector kavels, sociale (huur)woningen, levensloopbestendige seniorenwoningen, rug-aan-rug microwoningen en speciale woon(zorg)vormen.

“Als maatschappelijke ontwikkelaar realiseert Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte woningbouwplannen met een grote diversiteit van woningtypen voor diverse doelgroepen. Dit woningbouwplan is hiervan een prachtig voorbeeld. Zo geven we enerzijds gehoor aan de woningbouwbehoefte en ontstaat anderzijds de mogelijkheid om 3 intensieve veehouderijen aan de rand van Heeswijk-Dinther te kunnen beëindigen.” - Wim van de Kerkhof, directeur Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte


Heeft u vragen over dit plan?
Neem dan telefonisch contact op met Annemarie Vermaak, Sales & Communicatie Manager Ruimte voor Ruimte, communicatie@ruimtevoorruimte.com (T. 073 – 2202 120).

Schetsontwerp november 2023

Updates:

Naar aanleiding van de ter visie legging van het ontwerpbestemmingsplan zijn er verschillende zienswijzen ingediend. De binnengekomen zienswijzen worden nu door de gemeenteraad van Bernheze bezien en beoordeeld.

Vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad staat vooralsnog gepland op 26 september 2024.

Vanaf 21december 2023 ligt het ontwerpbestemmingsplan voor het project 'Nobisweg/Hommelsedijk' ter inzage. De verwachting is dat de gemeenteraad in het tweede kwartaal van 2024 een besluit zal nemen over het plan.  

Lees persbericht

De Gemeente Bernheze, ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte en BVH Projectontwikkeling hebben de anterieure overeenkomst ondertekend voor het nieuwe woningbouwplan aan de Nobisweg-Hommelsedijk in Heeswijk-Dinther. Het voornemen bestaat om ten behoeve van de ontwikkeling van het plan de bedrijfsactiviteiten van drie in het plangebied gelegen intensieve veehouderijen te beëindigen en bijbehorende stallen te saneren.

Lees persbericht

Op 28 november 2023 heeft Ruimte voor Ruimte samen met Kragten, de gemeente Bernheze en BVH Projectontwikkeling een inloopbijeenkomst gehouden. Het doel van de avond was bezoekers de informeren over het proces, het ontwerp, verkeer en het vervolgtraject. De presentatie van deze avond kunt u hieronder downloaden. Naast directe omwonenden en bewoners uit de omliggende wijk, was er ook brede belangstelling vanuit inwoners uit Heeswijk-Dinther en van mensen woonachtig buiten het dorp. Circa 200 mensen hebben de inloopbijeenkomst bezocht.   

Bekijk schetsontwerp

Bekijk presentatie

Het beoogde woningbouwproject 'Nobisweg - Hommelsedijk' in de gemeente Bernheze staat centraal in de 6e podcast van de podcastserie Ruimte voor Samenspraak. Elisabeth van den Hoogen heeft een gesprek met Edwin Daandels, wethouder ‘Wonen, ruimte en buitengebied’ van de gemeente Bernheze en Gerrit Kersten, planontwikkelaar bij Ruimte voor Ruimte.

Beluister de podcast

Op 9 november 2022 heeft Ruimte voor Ruimte samen met stedenbouwkundig bureau Kragten een eerste inloopbijeenkomst georganiseerd voor het beoogde woningbouwplan. De doelstelling van de bijeenkomst was om kennis te nemen van het plan, in gesprek te gaan over suggesties en aandachtpunten rondom het ontwerp, te informeren over het vervolgproces en vragen te beantwoorden. Naast directe omwonenden en bewoners uit de omliggende wijk, was er ook brede belangstelling vanuit inwoners uit Heeswijk-Dinther en van mensen woonachtig buiten het dorp. Ruim 200 mensen hebben de inloopbijeenkomst bezocht.  

Wethouder Edwin Daandels (Ruimtelijke Ontwikkeling)
“Een hele mooie ontwikkeling aan de dorpsrand, een kans voor agrarische ondernemers om een andere weg in te slaan en een kans voor inwoners door een nieuw divers aanbod van woningbouw in de nabije toekomst”.

Het college van B&W heeft medio 2022 principemedewerking aan het plan verleend. Het college ziet op basis van een aantal randvoorwaarden, een nadere detaillering van het plan met belangstelling tegemoet. Ook de provincie Noord-Brabant en de gemeenteraad van Bernheze zullen nog moeten instemmen met het voornemen. Conform de huidige planning zullen er eind 2022 omgevingsdialogen plaats gaan vinden met het streven medio 2023 een ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen.