Gratis het maatschappelijke magazine per post ontvangen.


Wethouder Edwin Daandels (Ruimtelijke Ontwikkeling)
“Een hele mooie ontwikkeling aan de dorpsrand, een kans voor agrarische ondernemers om een andere weg in te slaan en een kans voor inwoners door een nieuw divers aanbod van woningbouw in de nabije toekomst”.

Gemeente: Bernheze
Plaats/kern: Heeswijk Dinther
Locatie: Nobisweg - Hommelsedijk
Project:

Nieuwe woonwijk met 119 wooneenheden, inclusief een 20-tal Ruimte voor Ruimte bouwkavels

Maatschappelijke meerwaarde:

Aan de rand van Heeswijk-Dinther zullen 3 intensieve veehouderijen hun bedrijf beëindigen conform de overeenkomst met Ruimte voor Ruimte. Aan de gemeente Bernheze is een plan gepresenteerd voor 119 woningen op de vrij te komen locaties. Deze nieuwe woningen zullen het woon- en leefklimaat in de omgeving ten goede komen en het plan biedt een goede basis voor de transformatie van dit gebied.

Volg dit project

Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte ontwikkelt samen met BHV projectontwikkeling uit Heesch een nieuwe woningbouwontwikkeling bestaande uit ca. 119 wooneenheden in een mix van regulier + ‘hofjes’ met vrije kavels in combinatie met 2-onder-1-kap-woningen. Het diverse woningaanbod voorziet in een dringende behoefte voor zowel starters, senioren als doorstromers en biedt ruimte aan rijwoningen, rug-aan-rug woningen, seniorenwoningen, twee-onder-één kap-woningen en vrije sector zelfbouwkavels. Het reguliere programma is gesitueerd tussen de Hommelsedijk en De Dieppoel. De ‘hofjes’ komen in 2 plan-delen vrij van het reguliere programma te liggen: “Plandeel Nobisweg” (zuidelijk deel) + “Plandeel Hommelsedijk” (noordelijk deel).

Het college van B&W heeft medio 2022 principemedewerking aan het plan verleend. Het college ziet op basis van een aantal randvoorwaarden, een nadere detaillering van het plan met belangstelling tegemoet. Ook de provincie Noord-Brabant en de gemeenteraad van Bernheze zullen nog moeten instemmen met het voornemen. Conform de huidige planning zullen er eind 2022 omgevingsdialogen plaats gaan vinden met het streven medio 2023 een ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen.

“Als maatschappelijke ontwikkelaar realiseert Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte woningbouwplannen met een grote diversiteit van woningtypen voor diverse doelgroepen. Dit woningbouwplan is hiervan een prachtig voorbeeld. Zo geven we enerzijds gehoor aan de woningbouwbehoefte en ontstaat anderzijds de mogelijkheid om 3 intensieve veehouderijen aan de rand van Heeswijk-Dinther te kunnen beëindigen.” - Wim van de Kerkhof, directeur Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte


Heeft u vragen over dit plan?
Neem dan telefonisch contact op met Annemarie Vermaak, Sales & Communicatie Manager Ruimte voor Ruimte, communicatie@ruimtevoorruimte.com (T. 073 – 2202 120).

Beluister de podcast