Gratis het maatschappelijke magazine per post ontvangen.
Status: Ontwikkeling
Gemeente: Boekel
Plaats/kern: Nader te bepalen
Locatie: Nader te bepalen
Project:

Woningbouw ontwikkeling i.c.m. kwaliteitsimpuls van het buitengebied

Maatschappelijke meerwaarde:

De maatschappelijke aanpak van ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte sluit perfect aan bij de snelle groei van de gemeente Boekel: er wordt gehoor gegeven aan de noodzaak voor woningbouw en met geld vanuit een fonds kan er geïnvesteerd worden in de verbetering van de kwaliteit van het buitengebied.

Volg dit project

Woningbouw
Interne migratie en economische ontwikkelingen binnen de gemeente Boekel hebben gevolgen voor het woningbouwprogramma: er is een dringende behoefte aan meer woningbouw. De samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en Ruimte voor Ruimte sluit hier perfect op aan. De aankomende periode wordt er gestart met de uitwerking van diverse woningbouwplannen. Op nader te bepalen locaties zal woningbouw worden ontwikkeld bestaande uit o.a. sociale huurwoningen, rijwoningen, twee-onder-één kap-woningen en vrije sector zelfbouwkavels.


Wethouder Martijn Buijsse (portefeuillehouder Buitengebied)
“Woningbouw in het buitengebied kan bijdragen aan het oplossen van de woningnood. Maar bovenal is het een kwaliteitsimpuls voor ons buitengebied”.


Fonds Vitaal Buitengebied
Naast het gezamenlijk invulling geven aan de noodzaak voor woningbouw is de gemeente Boekel een samenwerking aangegaan met Ruimte voor Ruimte voor het Fonds Vitaal Buitengebied. Hiermee kunnen initiatieven worden gefinancierd die bijdragen aan de kwaliteitsverbetering van het buitengebied in de gemeente Boekel.

De samenwerkingsovereenkomst die al deze afspraken vastlegt is op 7 april 2021 ondertekend door de burgemeester en Wim van de Kerkhof, directeur Ruimte voor Ruimte. ”Deze samenwerking sluit naadloos aan op de rol van Ruimte voor Ruimte als maatschappelijk ontwikkelaar om diverse ruimtelijke knelpunten binnen de gemeente op te kunnen lossen in combinatie met de noodzaak voor woningbouw”, aldus Van de Kerkhof.

Heeft u vragen of wenst u meer informatie?
Neem contact op met Hanneke Coppens, Communicatie Adviseur gemeente Boekel, hanneke.coppens@boekel.nl (T. 0492 – 326 800) of Annemarie Vermaak, Communicatie Manager Ruimte voor Ruimte, communicatie@ruimtevoorruimte.com (073 615 49 59).


Download persbericht

Voormalig gedeputeerde Erik Ronnes (Provincie Noord-Brabant, Wonen en Ruimte)
“We kennen een enorme woningbouwopgave in Brabant, 120.000 woningen in de komende 10 jaar. Als de bouw van huizen gecombineerd kan worden met andere nodige ontwikkelingen in een gemeente, kan ik daar alleen maar extra tevreden over zijn.”