Gratis het maatschappelijke magazine per post ontvangen.

5,5 hectare natuur en 65 woningen in gemeente Laarbeek

19 januari 2023

Het college van de gemeente Laarbeek en de ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte hebben een belangrijke mijlpaal bereikt voor de verwezenlijking van het plan 'Heuvelsche Velden' in Beek en Donk. Met de ondertekening van de anterieure overeenkomst op donderdagmiddag 19 januari 2023 zijn de onderlinge afspraken voor de ontwikkeling tussen de partijen vastgelegd en is groen licht gegeven voor het opstarten van de ruimtelijke procedure. Hiermee is de realisatie van dit natuurinclusieve woongebied aan de westzijde van Beek en Donk weer een stap dichterbij gekomen.

Op 9 december 2020 is de gemeente Laarbeek een samenwerking aangegaan met ontwikkelmaatschappij Ruimte voor Ruimte. De intentie van deze samenwerking is om bij te dragen aan zowel de kwaliteitsverbetering van het buitengebied, als het mogelijk maken van binnenstedelijke maatschappelijke leefbaarheidsprojecten. De Heuvelsche Velden is één van de locaties binnen deze samenwerking.

Download hier het persbericht