'Nieuwe Warande'​ zelfbouwkavels in het buitengebied van Berkel-Enschot bevorderen doorstroming

18 november 2020

Er is een grote behoefte aan passende woningen voor woningzoekenden en doorstromers. Gezinnen breiden uit en de vergrijzing neemt toe. Vooral de gemeente Tilburg groeit snel, onder andere in het buitengebied van Berkel-Enschot. Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte heeft in dit buitengebied de villawijk Buitengoed Nieuwe Warande ontwikkeld bestaande uit zo’n 165 bouwkavels voor zelfbouw woningen en twee appartementengebouwen. Veel kavels zijn inmiddels verkocht, de appartementen zijn nog in ontwikkeling.

De verkoop van kavels zet op een positieve wijze de regio Berkel-Enschot in gang. De kopers van de vrije sector kavels komen veelal uit tweekappers. Die woningen komen dan vrij voor mensen uit rijwoningen welke weer worden ingevuld door mensen uit een huurhuis. De provincie Noord-Brabant becijferde dat achter de verkoop van een vrije-sector kavel van Ruimte voor Ruimte tot 7 verhuisbewegingen volgen. Deze doorstroming heeft aantoonbaar effect op de leefbaarheid van Berkel-Enschot. Er is meer aanwas van kinderen op de basisscholen en het verenigingsleven bloeit op.

Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte biedt bouwkavels aan dankzij de zogeheten Ruimte voor Ruimte-regeling van het Rijk. Hierbij zijn veestallen in het buitengebied afgebroken en mogen in plaats daarvan elders in de provincie Brabant aan de rand van steden en dorpen bouwkavels worden uitgegeven. De sloopvergoeding die de agrariërs ontvangen hebben, wordt gefinancierd uit de opbrengst van de kavels. Over de uitgifte van de kavels bestaan duidelijke afspraken tussen de provincie, gemeenten en Ruimte voor Ruimte, waarbij procedures van tevoren zijn afgesproken. Deze werkwijze levert niet alleen een prachtig aanbod van landelijk gelegen, ruime kavels op, ook draagt dit bij aan de verfaaiing van het Brabants landschap en het milieu.

Dit artikel sluit aan op de Brabantse Week van het Wonen (16 – 20 november 2020).