Maatschappelijke winst voor de gemeente Oirschot

16 november 2020

Er was sprake van een maatschappelijke opgave bij gemeente Oirschot: de herontwikkeling van de voormalige supermarkt aan de Doornboomstraat in Middelbeers. Dit pand is voor vele inwoners al jaren een doorn in het oog. Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte kan dankzij goede afspraken en een intensieve samenwerking invulling geven aan deze opgave middels de ontwikkeling van het woningbouwproject Ekerschot-Noord. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om het dichtgemetselde pand te herontwikkelen naar woningbouw in het centrum van Middelbeers.

Gedeputeerde Erik Ronnes van Wonen en Ruimte
“Het is belangrijk dat we in Brabant bouwen naar behoefte. Het project Ekerschot-Noord is met zijn diversiteit aan woningen daar een goed voorbeeld van. En het totale project toont aan dat het hier niet om sec een plan gaat voor het bouwen van huizen, het maakt integraal onderdeel uit van het verbeteren van het leefklimaat in de hele gemeente Oirschot. Het is noodzakelijk dat we verschillende maatschappelijke opdrachten samenbrengen in één project.”

De nieuwe woonwijk van zo’n 150 woningen, gesitueerd aan de noordzijde van Oirschot, voldoet aan diverse woningbehoeften. Zo toont het stedenbouwkundigontwerp huur- en koopappartementen, rijwoningen en twee-onder-een- kapwoningen, Ruimte voor Ruimte zelfbouwkavels, een woonvoorziening voor jongeren met een beperking en biedt de mogelijkheid voor een CPO-project. Circa 40% van de woningen evenals de woonzorgvoorziening wordt in de sociale categorie aangeboden. De woonzorgvoorziening wordt door Ruimte voor Ruimte in samenwerking met zorginstelling Cello ontwikkeld en Van Wanrooij Projectontwikkeling zal de reguliere koopwoningen gaan bouwen.

Wethouder Piet Machielsen Willemsen (o.a. Ruimtelijke Ordening en Wonen)
“We zijn er samen met Ruimte voor Ruimte uit gekomen. Dat betekent dat we nu een stedenbouwkundig ontwerp klaar hebben waardoor we hier zo’n 150 woningen gaan realiseren. Met een mix van koop- en huurwoningen voor allerlei doelgroepen is dit een geweldige uitbreiding van het woningaanbod in Oirschot.” 

Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte kan als instrument ingezet wordt bij diverse actuele maatschappelijke knelpunten. U moet dan denken aan binnenstedelijke herstructurering, zoals leegstand, bedrijfsverplaatsing of –beëindiging in het buitengebied en binnen de bebouwde kom of transformatie van recreatieparken. Ruimte voor Ruimte kan daarvoor putten uit een palet van (financiële) arrangementen en coproducties. Telkens op maat gemaakt.

Wenst u meer informatie over onze maatschappelijke projecten of kunnen wij u wellicht helpen met een ruimtelijk knelpunt? Wij horen graag van u: communicatie@ruimtevoorruimte.com

Dit artikel sluit aan op de Brabantse Week van het Wonen (16 – 20 november 2020).