Aandacht voor het buitengebied én woningbouw in de gemeente Sint Anthonis

17 november 2020

Medio augustus 2020 heeft ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte een samenwerkingsovereenkomst getekend met de gemeente Sint Anthonis. Middels de maatschappelijke inzet van Ruimte voor Ruimte ontstaat voor de gemeente de financiële mogelijkheid om agrarische knelpunten op te lossen. Daarnaast levert Ruime voor Ruimte een bijdrage aan het Fonds Ruimtelijke Kwaliteit waarmee diverse initiatieven kunnen worden gefinancierd die bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit en leefbaarheid van het buitengebied in Sint Anthonis. 

Met het oog op de huidige woningbouw marktbehoefte zal Ruimte voor Ruimte in de gemeente Sint Anthonis woningbouwlocaties gaan realiseren gericht op verschillende doelgroepen, van jong tot oud, en met een gevarieerd aanbod van koop- en huurwoningen evenals vrije sector bouwkavels. Middels de Ruimte voor Ruime regeling van het Rijk kan leegstand worden tegengegaan en wordt het buitengebied verrijkt.

Het eerste plan is gesitueerd in de zuidwestzijde van Sint Anthonis: een woningbouwproject aan de Peelkant waarbij Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte de regie voert op de totstandkoming van het volledige plan.

Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte kan als instrument ingezet wordt bij diverse actuele maatschappelijke knelpunten. U moet dan denken aan binnenstedelijke herstructurering, zoals leegstand, bedrijfsverplaatsing of –beëindiging in het buitengebied en binnen de bebouwde kom of transformatie van recreatieparken. Ruimte voor Ruimte kan daarvoor putten uit een palet van (financiële) arrangementen en coproducties. Telkens op maat gemaakt.

Wenst u meer informatie over onze maatschappelijke projecten of kunnen wij u wellicht helpen met een ruimtelijk knelpunt? Wij horen graag van u: communicatie@ruimtevoorruimte.com

Dit artikel sluit aan op de Brabantse Week van het Wonen (16 – 20 november 2020).