Vind uw droomkavel...

Vind uw droomkavel...


in de lijst

per regio

via de plattegrond

op plaatsnaam

op prijs
Omschrijving Ligging Bouwkavels Prijslijst Voorbeelden Beeldkwaliteit Thema
Home / Aalburg / Veen

Aalburg - Veen

Wonen in een prachtig polderlandschap

Een vrije kavel in Veen

De 37  bouwkavels die Ruimte voor Ruimte aanbiedt, liggen ten zuiden van de kern van Veen, tussen de Groeneweg, Nieuwstraat en de Rivelstraat. De kavels variëren in grootte van circa 367 m2 tot circa 860 m2, waarop desgewenst een bedrijf aan huis gerealiseerd kan worden. Op enkele kavels is de mogelijkheid voor een tweekapper. Voor een deel sluit het plan aan bij de bestaande bebouwing, aan de zuidzijde kijken de woningen uit op het open polderland. De grotere kavels liggen aan de rand van de nieuwe woon- en leefomgeving. Dit zijn de kavels die zich bij uitstek lenen voor de combinatie van wonen en werken. Het nieuwe woon- en leefgebied is ruim van opzet met groene bermen, bomen en watergangen. De wegen worden ingericht volgens het principe 'duurzaam veilig'. Daarmee geldt er een maximale snelheid van 30 km/u wat de rust binnen het plangebied garandeert. Een ambiance die het dorpse en landelijke karakter extra onderstreept.


De Makelaars van Altena
T 0416-696966
info@demakelaarsvanaltena.nl

Aalburg - Veen

Locatie bouwkavels Veen

Veen is met zo'n 2.500 inwoners het een na grootste kerkdorp van de gemeente Aalburg dat zo'n 12.684 inwoners telt. Voor voorzieningen als basisonderwijs, openbaar vervoer en winkels voor de dagelijkse boodschappen kunt u prima in Veen terecht. Zorgvoorzieningen, bibliotheek en het voortgezet onderwijs vindt u in het nabijgelegen Wijk en Aalburg. Veen is goed te bereiken via de N267. Dit is een doorgaande route die de snelwegen A59 en de A27 via Heusden verbindt. 's-Hertogenbosch met al haar voorzieningen ligt op zo'n 15 km. van Veen. Diverse buslijnen verbinden Veen met de dorpen en steden in de regio.

Aalburg - Veen

Bouwgrond Aalburg - Veen

Aantal kavels: 6
Status: In verkoop

De Makelaars van Altena
T 0416-696966
info@demakelaarsvanaltena.nl

Aalburg - Veen

Kavel   Kavelgrootte Prijs V.O.N.  
1 1.661 VERKOCHT
2 1.049 VERKOCHT
3 813 VERKOCHT
4 1.250 VERKOCHT
5 367 VERKOCHT
6 368 VERKOCHT
6a 516 € 170.000
7 516 € 170.000
7a 516 VERKOCHT
8 742 € 220.000
9 950 VERKOCHT
10 827 VERKOCHT
11 828 VERKOCHT
13 525 VERKOCHT
14 539 € 175.000
15 534 VERKOCHT
16 517 VERKOCHT
17 527 VERKOCHT
18 546 € 180.000 OPTIE
18a 535 € 175.000 OPTIE
19 530 VERKOCHT
20 863 VERKOCHT
21 757 VERKOCHT
21a 420 VERKOCHT
22 420 VERKOCHT
22a 420 VERKOCHT
23 420 VERKOCHT
23a 720 VERKOCHT
24 720 VERKOCHT
25 1.000 VERKOCHT
26 723 VERKOCHT
27 760 VERKOCHT
28 868 VERKOCHT
29 851 VERKOCHT
30 843 VERKOCHT
31 1.037 VERKOCHT

Prijslijst Aalburg, Veen

De koopsom is vrij op naam (V.O.N.). In de koopsom zijn begrepen:

  • De grondkosten;
  • De notariskosten inzake de juridische overdracht;
  • De makelaarskosten inzake opdracht verkoper aan makelaar;
  • De kosten voor kadastrale inmeting van de bouwkavel;
  • 21% BTW (eventuele wijzigingen in het tarief zullen worden verrekend).

De opgegeven kavelgrootten zijn indicatief. De definitieve kavelgrootte wordt bepaald aan de hand van de kadastrale inmeting.

De Makelaars van Altena
T 0416-696966
info@demakelaarsvanaltena.nl

Aalburg - Veen

Ruimte voor Ruimte werkt nauw samen met een aantal geselecteerde bouwbedrijven. Op deze pagina vindt u ter inspiratie voor uw woning een aantal referentiewoningen die door deze kwaliteitsaanbieders zijn gerealiseerd. Dit geeft u een indruk van de mogelijkheden, architectuurstijlen en het bijbehorende kostenplaatje.

Getoonde beelden geven een goede indruk van de bouwmogelijkheden en kosten, wel kan de gemeente nog nadere eisen stellen over detaillering en kleurgebruik. De prijzen zijn inclusief BTW en exclusief leges, aansluitkosten nutsbedrijven, sonderingen en keuken (in de meeste gevallen).

Aalburg - Veen

Bebouwingsmogelijkheden voor uw kavel

De ruimte en vrijheid die u op een kavel van Ruimte voor Ruimte ervaart, heeft u ook als het gaat om het bouwen. Binnen de kaders van de regels en voorschriften kunt u uw huis naar eigen idee ontwerpen en realiseren. Deze bebouwingsmogelijkheden, waaronder de mogelijkheid om een bedrijf aan huis te realiseren, staan onder andere in het bestemmingsplan van de gemeente Aalburg en het beeldkwaliteitsplan. Belangrijk is dat de woningen aansluiten bij het landelijke en dorpse karakter van Veen.

Eisen aan de woning
- Goothoogte tussen 3 en 6 meter.
- Nokhoogte tussen 6 en 10 meter.
- Dakhelling tussen 45 en 55 graden.

Download hier het beeldkwaliteitsplan voor meer informatie.

De Makelaars van Altena
T 0416-696966
info@demakelaarsvanaltena.nl

Veen ligt aan de afgedamde Maas op de grens van Noord-Brabant en Gelderland. Die natuurlijke barriere wordt tot op heden nog steeds ook met een veerpont genomen. In vroeger tijden was het veerrecht voorbehouden aan de Heer van Veen. 

Het overzetten in de andere richting kwam aan de Heer van Aalst toe. Na de Franse tijd ging het Veense veerrecht over op het het Rijk. In de 19e eeuw was een roeiboot lange tijd het vaartuig waarmee men het water overstak. Dat bootje kwam in december 1882 in aanvaring met een stoomboot. De veerman en zijn passagier konden ternauwernood worden gered door de bemanning van de stoomboot van 's-Hertogenbosch naar Rotterdam, die net in Veen had aangelegd. Een tweede aanvaring liep minder fortuinlijk af. In 1902 ramde wederom een stoomboot het roeibootje. De veerman en een van de twee passagiers overleefden de aanvaring. Een meisje van veertien verdronk. In de jaren 60 van de vorige eeuw kwam het voortbestaan van de veerdienst in gevaar. Eerst omdat de pachter van de veerdienst het contract niet verlengde, later omdat de pont wegens ondeugdelijke reparatie werd afgekeurd. Omdat veel inwoners van Aalst en Wijk de pont sterk misten nam de gemeente Brakel, waar Aalst onder viel, in 1966 de volledige veerrechten over. Er werden twee veerponten aangeschaft met een financiële bijdrage van de gemeente Veen en de veerdienst werd in ere hersteld. Gelukkig maar, want ook nu nog kunt u naar Aalst aan de andere kant van het water met de pont.

Bron foto pont: Veerdienst Veen-Aalst, foto V. Van Zeijst

De Makelaars van Altena
T 0416-696966
info@demakelaarsvanaltena.nl