Vind uw droomkavel...

Vind uw droomkavel...


in de lijst

per regio

via de plattegrond

op plaatsnaam

op prijs
Deelplan 4/Prijslijst Deelplan 5a/Prijslijst Deelplan 2B/Prijslijst Het Buitengoed Ligging Ligging Mogelijkheden Voorbeeldwoningen

Tilburg - Buitengoed Nieuwe Warande

Tilburg - Buitengoed Nieuwe Warande

U bepaalt in belangrijke mate het beeld van Buitengoed Nieuwe Warande. Zelfs in de welstandsplichtige delen van het plan krijgt u op architectonisch vlak veel vrijheid. Kijkend naar het landelijke, agrarische karakter van het gebied is landelijke architectuur in de trant van Brabantse langgevelboerderijen een logische keuze. Maar ook andere architectuurvormen zijn mogelijk. Denk aan groene, in het landschap geïntegreerde architectuur, de bouw van duurzame milieuwoningen en zelfs villa’s met een meer moderne verschijningsvorm. Laat u hier inspireren door de voorbeeldwoningen van verschillende aansprekende architecten.

Tilburg - Buitengoed Nieuwe Warande

Op Buitengoed Nieuwe Warande kunt u in particulier opdrachtgeverschap uw gedroomde villa realiseren. In totaal worden er ca. 165 kavels uitgegeven die in grootte variëren van 700 tot 5.000 m2. 

De mogelijkheden om een ensemble van villa, tuin en eventueel een privé-weide voor hobbymatig gebruik te realiseren zijn ruim. Met name in de welstandsvrije delen van het plan kunt u uw persoonlijke stempel drukken op de architectonische kwaliteit van dit exclusieve, groene woonlandschap. Daarbij is het streven dat de kwaliteit en uitstraling van uw toekomstige villa van een hoog niveau moet zijn. Iets wat u natuurlijk bij voorbaat al nastreeft als u kiest voor Buitengoed Nieuwe Warande.

Tilburg - Buitengoed Nieuwe Warande

Binnen de kaders van de regels en voorschriften kunt u uw huis naar eigen idee ontwerpen en realiseren. De bebouwingsmogelijkheden staan onder andere in het bestemmingsplan van de gemeente Tilburg. De belangrijkste regels leest u hier.

Eisen aan de woning
- Goothoogte maximaal 4 tot 6,5 meter afhankelijk van het type woning.
- Bouwhoogte maximaal 10 meter.
Indien gekozen wordt voor 1 bouwlaag zonder kap, dan bedraagt de maximale bouwhoogte 4 meter. Bij 2 bouwlagen zonder kap bedraagt de maximale bouwhoogte 6,5 meter.


Welstandsplichtige gebieden
De verbindende lintbouwing in het middengebied en de bebouwing rond driehoekige pleintjes zijn erg bepalend voor de ruimtelijke kwaliteit van het gebied. Deze gebieden zijn dan ook aangewezen als welstandsplichtig waarbij de Welstandsnota maatgevend is.

 
Voor meer informatie kunt u hier de welstandsnota downloaden. 

Tilburg - Buitengoed Nieuwe Warande

Buitengoed Nieuwe Warande geeft haar toekomstige bewoners letterlijk en figuurlijk alle ruimte om hun persoonlijke woonwensen, hoe speciek en bijzonder ook, tot in het kleinste detail in te vullen. Er is geen andere plek in de regio Tilburg waar zoveel vrijheid, landelijkheid en exclusiviteit worden samengebracht in één nieuw woongebied. 

Tilburg - Buitengoed Nieuwe Warande

De grootte van de kavels op Buitengoed Nieuwe Warande geeft u de mogelijkheid om uw woon- en leefcomfort naar het allerhoogste plan te tillen. En niet te vergeten om een domein te creëren waarop u invulling kunt geven aan uw vrije tijd en het uitoefenen van uw hobby. Niets staat u in de weg voor bijvoorbeeld de aanleg van een luxe zwembad, een tuin onder architectuur of een atelier of stalruimte op eigen terrein. Als uitbreiding op de toch al riante kavels, krijgt u bovendien de exclusieve mogelijkheid om een hobbyweide aan te kopen.

De hobbyweides komen op verschillende plaatsen tussen de bouwkavels te liggen. Ze zorgen voor variatie en extra groen in het straatbeeld en vormen als het ware de natuurlijke overgang tussen de villa's en het landschap. Het gebruik van deze hobbyweides ligt in eerste instantie in uw handen. Als toekomstige bewoner heeft u als eerste de mogelijkheid om een weide aan te kopen voor het uitoefenen van uw hobby. Een mooie kans voor bijvoorbeeld paardeneigenaren of liefhebbers van hobbyvee om hun dieren aan huis te houden. U kunt uw hobbyweide op landelijke wijze omheinen met bijvoorbeeld een houten hekwerk, schapengaas of wilgentenen.