Gratis het maatschappelijke magazine per post ontvangen.

20 jaar Ruimte voor Ruimte

‘Een woning voor een stal’

Dát was de opdracht die de provincie Noord-Brabant en gemeenten in 2001 meegaven aan het door hen opgerichte Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte. Er was een grote woningbouwbehoefte, een varkenspestepidemie en vanuit de EU de opdracht tot het inperken van fosfaatrechten. Via de Ruimte voor Ruimte-regeling van het Rijk kregen agrariërs geld bij bedrijfsbeëindiging en inlevering van de mestrechten. In ruil daarvoor ontwikkelde Ruimte voor Ruimte de afgelopen twintig jaar nieuwe woongebieden op de allermooiste locaties van Brabant. Met royale bouwkavels die volop ruimte en vrijheid bieden om vrijwel geheel naar eigen wens een woning te kunnen bouwen.

In 2016 werd de provincie 100% aandeelhouder. Dat markeerde tevens een startpunt van een transitie waarin Ontwikkelingsbedrijf Ruimte voor Ruimte nog meer inhoud geeft aan de maatschappelijke vraagstukken. Zoals aan de vraag naar vrije sectorwoningen, de grote behoefte aan kleinere, betaalbare woningen, het financieel faciliteren van gemeenten voor woningbouw en de woongebieden klimaatadaptief en toekomstbestendig te maken. Met zorg voor duurzaamheid, groen en de opvang van water. Daarnaast wordt Ruimte voor Ruimte als instrument ingezet bij de transformatie van oude recreatieparken en herstructurering bij leegstand in binnenstedelijk gebied.

Vol trots kijken wij in het jaar 2021 terug op twintig jaar ontwikkeling van fraaie woongebieden op unieke plekken in Brabant. Vol vertrouwen kijken wij vooruit naar het bestendigen van onze Brabantse ruimte voor de toekomst.

Lees hier ons persbericht “Een woning voor een stal”: Ruimte voor Ruimte bestaat 20 jaar.