Vind uw droomkavel...


in de lijst

op plaatsnaam
per regio regio_1 regio-2 regio-3 regio-4 regio-5 regio-6
Zo vindt u een kavel
dat past bij uw budgetZoek op prijs:

Zoek een kavel op plaatsnaam • wonen aan de rand van het dorp

  Haaren - Kantstraat
 • Genieten van het Nationaal Landschap Het Groene Woud

  Haaren - Kantstraat
 • Landelijk wonen in een cultuurhistorisch erfgoed

  Haaren - Kantstraat
Omschrijving Ligging Bouwkavels Prijslijst Voorbeelden Beeldkwaliteit
Home / Haaren / Kantstraat / omschrijving

Haaren - Kantstraat

Ruimte voor Ruimte ontwikkelt 17 vrije kavels in de gemeente Haaren. In de directe omgeving vindt u een aantal bijzondere natuurgebieden. Maar ook het cultuurhistorische verleden van dit gebied is bijzonder boeiend. Al in de prehistorie en de Romeinse tijd werden hier nederzettingen gevormd.

Op deze projectpagina’s vindt u meer informatie over de locatie, de bouwkavels, de verkoop en de inschrijving. Wilt u meer weten over de gemeente Haaren, klik dan hier. Op de website van de plaatselijke VVV vindt u vindt u meer informatie over activiteiten en voorzieningen op het gebied van toerisme en recreatie in de omliggende regio.

Van den Hurk Makelaardij
T 0411 64 28 28
info@vandenhurkmakelaardij.nl

Haaren - Kantstraat


Haaren ligt in het bosrijke Midden-Brabant, aan de rand van de stedendriehoek Tilburg, Eindhoven en Den Bosch. Door z’n ligging nabij de snelweg/autoweg A65/N65 is het dorp goed bereikbaar. Haaren is het grootste dorp van de gelijknamige gemeente. In het dorp Haaren wonen ruim 5500 mensen; de hele gemeente telt bijna 14.000 inwoners. Het dorp heeft tal van winkels voor de dagelijkse boodschappen en op donderdagochtend is er een gezellige markt. Ook zijn er goede maatschappelijke voorzieningen, waaronder kinderopvang en een peuterspeelzaal, zorginstellingen en diverse culturele en sportaccommodaties. Verder is Haaren een levendig en gezellig Brabants dorp met een kleurrijk verenigingsleven. In het dorp zijn verschillende basisscholen. Voor voortgezet onderwijs gaan de meeste kinderen naar het 2College Durendael in het vlakbij gelegen Oisterwijk. De gemeente Haaren maakt deel uit van het Nationaal Landschap Het Groene Woud. Gelegen tussen Tilburg, Den Bosch en Eindhoven geldt dit als één van de mooiste streken van ons land waarin cultuurhistorisch erfgoed en natuurschoon hand in hand gaan.

Haaren - Kantstraat

Bouwgrond Haaren, Kantstraat

Alleen kavel 10 nog te koop!

Aantal kavels: 1
Status: In verkoop


Van den Hurk Makelaardij
T 0411 64 28 28
info@vandenhurkmakelaardij.nl

Haaren - Kantstraat

Kavel   Kavelgrootte Prijs V.O.N.
1 1.370 m2 VERKOCHT
2 1.158 m2 VERKOCHT
3 1.175 m2 VERKOCHT
4 1.359 m2 VERKOCHT
5 1.358 m2 VERKOCHT
6 1.164 m2 VERKOCHT
7 1.095 m2 VERKOCHT
8 1.355 m2 VERKOCHT
9 1.175 m2 VERKOCHT
10 1.165 m2 € 404.500,- € 385.000,-
11 1.395 m2 VERKOCHT
12 1.690 m2 VERKOCHT
13 1.930 m2 VERKOCHT
14 900 m2 VERKOCHT
15 1.950 m2 VERKOCHT
16 1.075 m2 VERKOCHT
17 2.430 m2 VERKOCHT


Prijslijst

De koopsom is vrij op naam (V.O.N.). In de koopsom zijn begrepen:

 • De grondkosten;
 • De notariskosten inzake de juridische overdracht;
 • De makelaarskosten inzake opdracht verkoper aan makelaar;
 • De kosten voor kadastrale inmeting van de bouwkavel;
 • 21% BTW (eventuele wijzigingen in het tarief zullen worden verrekend).


Van den Hurk Makelaardij
T 0411 64 28 28
info@vandenhurkmakelaardij.nl

Haaren - KantstraatRuimte voor Ruimte werkt nauw samen met een aantal geselecteerde bouwbedrijven. Op deze pagina vindt u ter inspiratie voor uw woning een aantal referentiewoningen die door deze kwaliteitsaanbieders zijn gerealiseerd. Dit geeft u een indruk van de mogelijkheden, architectuurstijlen en het bijbehorende kostenplaatje.

Getoonde beelden geven een goede indruk van de bouwmogelijkheden en kosten, wel kan de gemeente nog nadere eisen stellen over detaillering en kleurgebruik.
De prijzen zijn inclusief BTW en exclusief leges, aansluitkosten nutsbedrijven, sonderingen en keuken (in de meeste gevallen).


Haaren - Kantstraat

Bebouwingsmogelijkheden voor uw kavel

De bebouwingsmogelijkheden zijn vastgelegd in planologische voorschriften. Deze zijn onder andere vastgelegd in het bestemmingsplan en in te zien bij de gemeente Haaren. Hieronder vindt u de belangrijkste.

Algemeen

 • Eén vrijstaande woning per kavel.
 • Parkeren op eigen terrein (twee parkeerplaatsen).

Situering en bouwvlak

 • Voor elke kavel is een voorgevelrooilijn vastgesteld (de voorgevelrooilijn is ee  denkbeeldige lijn evenwijdig aan de kavelgrens aan de straatkant).
 • Afhankelijk van de kavel ligt de voorgevelrooilijn tussen de 3 en 15 meter uit de voorste kavelgrens.
 • De voorgevel van de woning moet voor 75% in de voorgevelrooilijn staan.
 • Aan de zijkanten ligt de rooilijn minimaal 3 meter uit de kavelgrens.
 • Op hoekkavels zijn twee gevellijnen vastgelegd, zodat de woningen naar beide kanten een representatieve gevel zullen hebben.
 • Voor elke kavel is een bouwvlak vastgesteld waarbinnen de woning en aan- en bijgebouwen moeten worden gebouwd.
 • Het oppervlak van de woning mag niet meer dan 200 m2 beslaan.
 • Onder de woning mag ondergronds worden gebouwd (kelder, garage, e.d.) tot een diepte van 3 meter.

Eisen aan de woning

 • Eén bouwlaag met zadeldak.
 • Goothoogte maximaal 3,5 meter.
 • Nokhoogte kavels 3, 6, 7, 8, 12, 16 en 17: maximaal 9 meter; overige kavels maximaal 10 meter.
 • Nokrichting
  – kavels 3, 6, 7, 12 en 16:
  evenwijdig aan de straat;
  – kavels 4, 5, 13, 14 en 15:
  haaks op de straat;
  – kavel 1, 2, 8, 9, 10, 11 en 17: vrij.

Eisen aan aan- en bijgebouwen

 • De architectuur van aan- en bijgebouwen moet passen bij die van de woning.
 • De aan- en bijgebouwen moeten in het bouwvlak staan. Alleen voor kavel 17 geldt dat op een in het bestemmingsplan nader aangeduid gedeelte van de kavel ook bijgebouwen buiten het bouwvlak gebouwd mogen worden.
 • De aan- en bijgebouwen moeten ten minste 3 meter achter de voorgevel van de woning staan.
 • Eén bouwlaag met zadeldak.
 • Goothoogte maximaal 3 meter.
 • Nokhoogte tussen 3 en 5,5 meter.
 • Nokrichting haaks op de voorgevel.

Bijzonderheden

 • Zwembaden mogen buiten het bouwvlak liggen, mits ze achter de voorgevelrooilijn en ten minste 3 meter uit de zijkanten van de kavel worden gesitueerd.
 • Op de kavels 1 en 2 wordt op de zijdelingse kavelgrens met het openbaar gebied een hekwerk met hederabeplanting aangebracht (hoogte 1 meter).
 • Op kavel 2 en 4 wordt op de achterste kavelgrens bij de Kantstraat een hekwerk met hederabeplanting aangebracht (hoogte ca. 2 meter).

Voorzieningen op de kavels

De bouwkavels worden bouwrijp opgeleverd.

Dit houdt in dat:

 • de kavels op hoogte zijn gebracht;
 • de kavels via een tijdelijke ontsluiting bereikbaar zijn vanaf de openbare weg;
 • de gebruikelijke nutsvoorzieningen zoals kabel, elektra, gas, water en telefoon worden aangelegd tot nabij de kavelgrens. De koper zorgt zelf voor de aansluiting van de woning op de nutsvoorzieningen en de riolering;
 • de riolering voorziet in een aansluiting van vuilwater en een aansluiting voor hemelwater.

Van den Hurk Makelaardij
T 0411 64 28 28
info@vandenhurkmakelaardij.nl