Vind uw droomkavel...

Vind uw droomkavel...


in de lijst

per regio

via de plattegrond

op plaatsnaam

op prijs

Bergeijk - Walik

De 16 bouwkavels liggen aan de noordrand van Walik tussen de bestaande bebouwing, de Stevertsebaan en het zandpad de Gemeijnt. De gemiddelde grootte van de kavels meet zo'n 1.300 m2. De nieuwe wijk heeft een uitgesproken bosrijk karakter. Op de grens met de bestaande bebouwing zijn brede boomsingels aangebracht en ook tussen de kavels en langs de Stevertsebaan zijn bomen geplant. Aan weerszijden van de woonstraat liggen brede bermen.