Vind uw droomkavel...

Vind uw droomkavel...


in de lijst

per regio

via de plattegrond

op plaatsnaam

op prijs
Omschrijving Ligging Bouwkavels Prijslijst Beeldkwaliteit
Home / Dorpsstraat Ulicoten

Dorpsstraat Ulicoten

De weelde van rust, ruimte en groen om de hoek

Een vrije kavel in Ulicoten

Dromerig gelegen in het Kempische buitengebied dicht bij de Belgische grens vindt u het knusse Ulicoten. Een typisch gezellig Brabants dorp, met een eeuwenoude historie. In het verlengde van de kenmerkende lintbebouwing langs de slingerende Dorpsstraat brengt Ruimte voor Ruimte hier een buitengewoon plan tot ontwikkeling. Acht exclusieve villakavels waarvandaan u uitkijkt over de weidse akkers rondom. De zeer royale afmetingen variërend van circa 956 m2 tot maar liefst 1.407 m2 bieden u hier een unieke kans uw dromen waar te maken en precies de woning te realiseren die u zich altijd al wenste. 

Makelaars- en Adviesburo Broeders
Chaam T 0161-49 23 71
Gilze T 0161-49 19 99
info@broedersmakelaardij.nl


Van de Water Groep
Breda T 076-524 24 00
breda@vandewatergroep.nl

Tilburg  T 013-595 29 52
tilburg@vandewatergroep.nl

Dorpsstraat Ulicoten

Locatie bouwkavels Ulicoten

Dit buitengewone plan is gesitueerd aan de oostzijde van Ulicoten aan weerszijden van de Dorpsstraat, grenzend aan akkers. In deze oase van Brabantse rust brengt Ruimte voor Ruimte 8 bijzonder ruim bemeten kavels in ontwikkeling, met oppervlaktes van circa 956 m2 tot maar liefst circa 1.407 m2. Hierop heeft u een scala aan mogelijkheden om naar eigen wens de woning van uw dromen te bouwen.  

Dorpsstraat Ulicoten

Bouwgrond Dorpsstraat Ulicoten

Aantal kavels: 8
Status: In verkoop

Makelaars- en Adviesburo Broeders
Chaam T 0161-49 23 71
Gilze T 0161-49 19 99
info@broedersmakelaardij.nl


Van de Water Groep
Breda T 076-524 24 00
breda@vandewatergroep.nl

Tilburg  T 013-595 29 52
tilburg@vandewatergroep.nl

Dorpsstraat Ulicoten

Kavel   Kavelgrootte Prijs V.O.N.  
1 1.067 m2 € 229.000
2 956 m2 € 239.000
3 994 m2 € 245.000
4 988 m2 € 245.000
5 990 m2 € 245.000
6 1.407 m2 € 275.000
7 1.328 m2 € 271.000
8 1.344 m2 € 273.000

Prijslijst Ulicoten

De koopsom is vrij op naam (V.O.N.). In de koopsom zijn begrepen:

  • De grondkosten;
  • De notariskosten inzake de juridische overdracht;
  • De makelaarskosten inzake opdracht verkoper aan makelaar;
  • De kosten voor kadastrale inmeting van de bouwkavel;
  • 21% BTW (eventuele wijzigingen in het tarief zullen worden verrekend).

De opgegeven kavelgrootten zijn indicatief. De definitieve kavelgrootte wordt bepaald aan de hand van de kadastrale inmeting.

Makelaars- en Adviesburo Broeders
Chaam T 0161-49 23 71
Gilze T 0161-49 19 99
info@broedersmakelaardij.nl


Van de Water Groep
Breda T 076-524 24 00
breda@vandewatergroep.nl

Tilburg  T 013-595 29 52
tilburg@vandewatergroep.nl

Dorpsstraat Ulicoten

Bebouwingsmogelijkheden voor uw kavel

Binnen de kaders van de regels en voorschriften kunt u uw huis naar eigen idee ontwerpen en realiseren. De bebouwingsmogelijkheden staan onder andere in het bestemmingsplan van de gemeente Baarle-Nassau. Het belangrijkste is dat de woningen passen bij de sfeer en het karakter van de omgeving.

Per bouwvlak mag één vrijstaande woning met bijgebouwen worden opgericht, bestaande uit maximaal één bouwlaag met zadeldak, met een dakhelling van minimaal 12° en maximaal 60°. Op iedere kavel dienen ten minste twee parkeerplaatsen op eigen terrein te worden gerealiseerd. Een eventuele garage wordt daarbij niet meegerekend.

Voor een aansluiting op de bestaande bebouwing aan de Dorpsstraat en het aangrenzende buiten-gebied geldt voor de woningen het volgende: een maximale goot- en bouwhoogte van respectievelijk 4,5 meter en 10 meter, een nokrichting die parallel loopt aan de straat en het toepassen van traditionele materialen zoals baksteen met dakpannen. Vanuit de voorste erfgrens wordt een rooilijn van minimaal 6 meter en maximaal 10 meter aangehouden. Voor het hoofdgebouw geldt een diepte van maximaal 12 meter. Bijgebouwen hebben een maximale nok- en bouwhoogte van respectievelijk 3,5 meter en 6,5 meter en mogen worden afgerond met een kap of plat dak. Daarbij geldt voor een bijgebouw met dak een dakhelling van maximaal 60° en bij een bijgebouw met plat dak een maximale bouwhoogte van 3,5 meter. De afstand van een zwembad tot de zijdelingse bouwperceelsgrens dient minimaal 3 meter te bedragen. Binnen het bouwvlak mag binnen de contouren van de gebouwen erboven tevens ondergronds worden gebouwd, tot een diepte van maximaal 3 meter.

Ten tijde van het aanvragen van de omgevingsvergunning voor het bouwen worden de bouwplannen voor de woningen door de gemeente Baarle-Nassau getoetst aan de algemene criteria uit de Welstandsnota Baarle-Nassau.  

Makelaars- en Adviesburo Broeders
Chaam T 0161-49 23 71
Gilze T 0161-49 19 99
info@broedersmakelaardij.nl


Van de Water Groep
Breda T 076-524 24 00
breda@vandewatergroep.nl

Tilburg  T 013-595 29 52
tilburg@vandewatergroep.nl