Vind uw droomkavel...

Vind uw droomkavel...


in de lijst

per regio

via de plattegrond

op plaatsnaam

op prijs
Omschrijving Ligging Bouwkavels Prijslijst Voorbeelden Beeldkwaliteit
Home / Sleeuwijk

Sleeuwijk

Exclusief wonen in een oase van groen en water

Een vrije kavel in Sleeuwijk

Nabij het Nationaal Park De Biesbosch en gelegen in het waterrijke Land van Heusden en Altena op de grens van Noord-Brabant en Zuid-Holland, brengt Ruimte voor Ruimte een prachtig project tot ontwikkeling, het plangebied De Roef in Sleeuwijk. Deze nieuwe en exclusieve villawijk grenst aan een prachtig, landelijk buitengebied met het karakteristieke landschap behorende bij het rivierengebied, bestaande uit kleiige akkers en weiden, boerderijen, vergezichten en hier en daar een molen. Deze prachtige ligging en de uiterst royale grootte van de 12 kavels die Ruimte voor Ruimte hier uitbrengt waarop u naar eigen ontwerp uw woning kunt realiseren, bieden u een ultiem vrijheid. De kavels hebben een met oppervlakte van circa 1.015 m2 tot maar liefst 1.195 m2. Hierop mag geheel welstandsvrij gebouwd worden.

De Makelaars van Altena 
T 0416-69 69 66
wijkenaalburg@dmva.nl


Hofstede Makelaardij Werkendam

T 0183-50 51 24
werkendam@hofstedemakelaardij.nl

Sleeuwijk

Locatie bouwkavels Sleeuwijk

Op een klein half uur van steden als Dordrecht en Breda, omgeven door onder meer de rivieren Amer en Merwede en het prachtige natuurgebied Nationaal Park De Biesbosch, ligt de landelijke gemeente Werkendam. Het is de grootste plaats van het Land van Heusden en Altena en telt samen met de dorpskernen Sleeuwijk, Nieuwendijk, Hank en Dussen ongeveer 27.000 inwoners. De centrale ligging aan de grens van Noord-Brabant met Zuid-Holland en de nabijheid van waterwegen en de A27, maakt Werkendam tot een uitstekende plek voor wonen, werken en recreëren.

Het charmante Sleeuwijk met zijn ruim 5.000 inwoners biedt een zeer compleet voorzieningenaanbod, waaronder een variatie aan winkels, prima gezondheidszorg en diverse cultuur- en sportaccommodaties zoals een druk bezocht zwembad. Ook het onderwijsaanbod is uitstekend met zowel basis- als voortgezet onderwijs op alle niveaus. Daarnaast heeft Sleeuwijk een rijk verenigingsleven, veel sportclubs, een jachthaven en een pontverbinding met Gorinchem. Nabij het dorp is het heerlijk wandelen in de schitterende uiterwaarden of genieten op een van de strandjes. 

Sleeuwijk

Bouwgrond Sleeuwijk

Aantal kavels: 5
Status: In verkoop

De Makelaars van Altena 
T 0416-69 69 66
wijkenaalburg@dmva.nl


Hofstede Makelaardij Werkendam

T 0183-50 51 24
werkendam@hofstedemakelaardij.nl

Sleeuwijk

Kavel   Kavelgrootte Prijs V.O.N.  
1 1002 Nog niet in verkoop
2 1015 Nog niet in verkoop
3 1015 Nog niet in verkoop
4 1015 Nog niet in verkoop
5 1022 Nog niet in verkoop
6 1193 VERKOCHT
7 1185 VERKOCHT
8 1179 VERKOCHT
9 1174 VERKOCHT
10 1169 VERKOCHT
11 1083 VERKOCHT
12 1079 VERKOCHT

Prijslijst

De koopsom is vrij op naam (V.O.N.). In de koopsom zijn begrepen:

 • De grondkosten;
 • De notariskosten inzake de juridische overdracht;
 • De makelaarskosten inzake opdracht verkoper aan makelaar;
 • De kosten voor kadastrale inmeting van de bouwkavel;
 • 21% BTW (eventuele wijzigingen in het tarief zullen worden verrekend).

De opgegeven kavelgrootten zijn indicatief. De definitieve kavelgrootte wordt bepaald aan de hand van de kadastrale inmeting.

De Makelaars van Altena 
T 0416-69 69 66
wijkenaalburg@dmva.nl


Hofstede Makelaardij Werkendam

T 0183-50 51 24
werkendam@hofstedemakelaardij.nl

Sleeuwijk

Ruimte voor Ruimte werkt nauw samen met een aantal geselecteerde bouwbedrijven. Op deze pagina vindt u ter inspiratie voor uw woning een aantal referentiewoningen die door deze kwaliteitsaanbieders zijn gerealiseerd. Dit geeft u een indruk van de mogelijkheden, architectuurstijlen en het bijbehorende kostenplaatje.

Getoonde beelden geven een goede indruk van de bouwmogelijkheden en kosten, wel kan de gemeente nog nadere eisen stellen over detaillering en kleurgebruik. De prijzen zijn inclusief BTW en exclusief leges, aansluitkosten nutsbedrijven, sonderingen en keuken (in de meeste gevallen).

Sleeuwijk

Bebouwingsmogelijkheden voor uw kavel

Bouwkavels van Ruimte voor Ruimte kenmerken zich door een ongekende ruimte en vrijheid. Dat geldt in hoge mate ook voor de 12 bijzonder riante villakavels in het plangebied De Roef in Sleeuwijk, met een grootte van circa 1.015 m2 tot maar liefst 1.195 m2. Ervaar deze vrijheid bij het bouwen van uw exclusieve villa met uw persoonlijke signatuur. Voor het plan geldt dat op de kavels welstandsvrij gebouwd mag worden, daarbij rekening houdend met de regels en voorschriften uit het bestemmingsplan van de gemeente Werkendam. De belangrijkste regels leest u hier.

Binnen het bestemmingsvlak zijn alleen vrijstaande woningen toegestaan, met tenminste twee parkeerplaatsen. Per bouwvlak mag maximaal één woning worden opgericht. De woningen hebben een grondoppervlakte tussen de circa 100 m2 en 150 m2, afhankelijk van de oppervlakte van het perceel. Om een dorpse uitstraling te garanderen, bedraagt de maximale toegestane bouwhoogte twee bouwlagen met een kap. Maar ook twee bouwlagen met een plat dak behoort tot de mogelijkheden. 

Hoofdgebouwen dienen binnen het bouwvlak te worden gebouwd. Daarbij is het bouwvlak als volgt bepaald:

 • De situering van de woningen op de kavels is bepaald op minimaal 4 en maximaal 6 meter vanaf de voorgevelgrens.
 • De voorgevel van de hoofdgebouwen dienen geheel of gedeeltelijk te worden gebouwd in of evenwijdig aan de gevellijn.
 • De afstand tot de voorste perceelgrens bedraagt minimaal 4 en maximaal 6 meter en hoofdgebouwen dienen te worden gebouwd binnen een zone van 15 meter achter de gevellijn.
 • De afstand van een vrijstaand hoofdgebouw tot een zijdelingse bouwperceelgrens dient minimaal 3 meter te bedragen.

De maximale bouw- en goothoogte bedraagt 7 meter, afhankelijk van het type woning. Er kan gekozen worden voor één laag met plat dak of één laag met kap tot een maximale hoogte van 7 meter. Bij twee bouwlagen kan gekozen worden voor een plat dak en bedraagt de maximale bouwhoogte 7 meter.

Bijgebouwen mogen zowel aangebouwd als vrijstaand worden gebouwd. De gezamenlijke oppervlakte aan bebouwing van bijgebouwen mag per bouwperceel niet meer bedragen dan 60 tot 150 m2, afhankelijk van de oppervlakte van het perceel. Voor bijgebouwen geldt in het algemeen dat deze minimaal 3 meter achter de feitelijke voorgevel van het bijbehorende hoofdgebouw dienen te worden gesitueerd, met uitzondering van carports, waarvoor geldt dat deze tot aan de feitelijke voorgevel mogen worden gesitueerd. De goothoogte van een bijgebouw mag maximaal 3 meter en de bouwhoogte maximaal 5 meter bedragen. 

Het is toegestaan bijgebouwen in de vorm van erkers, entreeportalen en dergelijke voor de feitelijke voorgevel van het bijbehorende hoofdgebouw te bouwen, met dien verstande dat:

 • de diepte maximaal 1,5 meter bedraagt,
 • de hier bedoelde bijgebouwen tot op de perceelgrens mogen worden opgericht, mits binnen de breedte van het bijbehorende hoofdgebouw wordt gebleven,
 • de bouwhoogte van een erker of luifel niet meer bedraagt dan de hoogte van de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw
 • de afstand tot een bouwperceelgrens, grenzend aan de openbare ruimte, minimaal 2 meter bedraagt,
 • de breedte maximaal 75% van de gevel bedraagt.

Beeldkwaliteit

Massa, positionering en gevelindeling

Traditionele of moderne bouwvorm

Hoofdbebouwing heeft een duidelijke oriëntatie op de openbare weg

Samenhang wordt (bij projectmatige bouw) gecreëerd door eenheid in vorm, materiaal en/of kleur

Geen blinde gevel bij bebouwing grenzend aan openbaar gebied

Materialen en kleuren

Voor alle materialen en kleuren geldt dat het doel is om een eenheid te creëren

Gevel: vrij, uitbundig kleurgebruik uitgesloten

Dak: vrij, uitbundig kleurgebruik uitgesloten

Kozijnen: vrij, uitbundig kleurgebruik uitgesloten

De Makelaars van Altena 
T 0416-69 69 66
wijkenaalburg@dmva.nl


Hofstede Makelaardij Werkendam

T 0183-50 51 24
werkendam@hofstedemakelaardij.nl