Oisterwijk - Molenbaan

19 bouwkavels    522 m2 - 957 m2    Nog 2 kavel(s) beschikbaar
Oisterwijk - Molenbaan    -    De wijk

Vrije bouwkavels in Oisterwijk

Dorpse gezelligheid met stadse allure

De 19 exclusieve kavels die Ruimte voor Ruimte in Oisterwijk uitgeeft liggen aan de noordwestkant van het dorp. Begrensd door de Molenbaan met de daaraan gelegen lintbebouwing enerzijds, de onverharde Kerkhovenbaan anderzijds en deels aan het open buitengebied. De ruime afmetingen van circa 520 m2 tot circa 960 m2 bieden u tal van mogelijkheden om naar uw eigen wens het huis van uw dromen te bouwen.

Uw makelaar

Voor de complete verkoopdocumentatie inclusief inschrijfformulier kunt u contact opnemen met de makelaar. 

Lelieveld Makelaars Oisterwijk
T 013-521 02 22
info@lelieveldmakelaardij.nl

Fijne Makelaar
T 013-303 18 99
info@fijnemakelaar.nl

Kavel   Kavelgrootte Prijs V.O.N.  
1 702 m2 VERKOCHT
2 909 m2 VERKOCHT
3 892 m2 VERKOCHT
4 897 m2 VERKOCHT
5 631 m2 VERKOCHT
6 743 m2 VERKOCHT
7 695 m2 VERKOCHT
8 720 m2 VERKOCHT
9 841 m2 € 490.000 OPTIE
10 530 m2 VERKOCHT
11 522 m2 VERKOCHT
12 882 m2 VERKOCHT
13 770 m2 € 470.000 OPTIE
14 763 m2 VERKOCHT
15 728 m2 VERKOCHT
16 957 m2 VERKOCHT
17 726 m2 VERKOCHT
18 753 m2 VERKOCHT
19 751 m2 VERKOCHT

De koopsom is vrij op naam (V.O.N.). In de koopsom zijn begrepen:

  • De grondkosten;
  • De notariskosten inzake de juridische overdracht exclusief dossierkosten notaris;
  • De makelaarskosten inzake opdracht verkoper aan makelaar;
  • De kosten voor kadastrale inmeting van de bouwkavel;
  • 21% BTW (eventuele wijzigingen in het tarief zullen worden verrekend).

De opgegeven kavelgrootten zijn indicatief. De definitieve kavelgrootte wordt bepaald aan de hand van de kadastrale inmeting.

Vrije bouwkavels in Oisterwijk

Dorpse gezelligheid met stadse allure

De 19 exclusieve kavels die Ruimte voor Ruimte in Oisterwijk uitgeeft liggen aan de noordwestkant van het dorp. Begrensd door de Molenbaan met de daaraan gelegen lintbebouwing enerzijds, de onverharde Kerkhovenbaan anderzijds en deels aan het open buitengebied. De ruime afmetingen van circa 520 m2 tot circa 960 m2 bieden u tal van mogelijkheden om naar uw eigen wens het huis van uw dromen te bouwen.

Uw makelaar

Voor de complete verkoopdocumentatie inclusief inschrijfformulier kunt u contact opnemen met de makelaar. 

Lelieveld Makelaars Oisterwijk
T 013-521 02 22
info@lelieveldmakelaardij.nl

Fijne Makelaar
T 013-303 18 99
info@fijnemakelaar.nl

Bebouwingsmogelijkheden
voor uw kavel

Bouwkavels van Ruimte voor Ruimte staan erom bekend dat ze ruim zijn. Dat geldt zeker ook voor de villakavels in de Molenbaan, met een grootte van circa 520 m2 tot circa 960 m2. Hierop kunt u uw exclusieve woning bouwen, met uw persoonlijke signatuur. Voor het plan geldt dat op de kavels deels naar eigen inzicht gebouwd mag worden, met inachtneming van de landelijke en traditionele bebouwing eromheen. Er moet rekening worden gehouden met de richtlijnen uit het beeldkwaliteitsplan van de gemeente Oisterwijk.

Per bouwvlak mag één woning met bijgebouwen worden opgericht. Op iedere kavel dienen ten minste twee parkeerplaatsen op eigen terrein te worden gerealiseerd. Een eventuele garage wordt daarbij niet meegerekend.

Hoofdgebouw
Voor cohesie met de omgeving moeten de vrijstaande woningen aansluiten op de andere woningen. Binnen de gewenste ‘dorpse’ architectuur heeft u echter nog volop mogelijkheden voor uw eigen wensen. Wél gelden vanwege de molen-biotoop beperkte regels voor de maximaal toegestane bouwhoogte. Deze bedraagt binnen 200 meter vanaf de molen (kavels 8 t/m 12) 7 meter, daarbuiten is een maximale bouwhoogte van 8 meter toegestaan. De woning moet binnen de grenzen van het bouwvlak worden gerealiseerd, met een voorgevel binnen 4 meter van de voorgevel en een inhoud van minimaal 500 m3 en maximaal 900 m3. De inhoud van een geïntegreerde garage mag niet meer dan 300 m3 bedragen. De maximale goothoogte bedraagt 4 meter en de dakhelling ten minste 35 graden en ten hoogste 55 graden ten opzichte van het horizontaal vlak. Een aantal woningen aan de oostzijde van het plangebied binnen de molenbiotoop kan naar keuze worden uitgevoerd met zowel een kap als plat dak (kavels 8 t/m 12).

Bijgebouwen
Bijgebouwen en aanbouwen mogen binnen het bouwvlak worden gebouwd. De maximale oppervlakte is 200 m2. De goothoogte bedraagt maximaal 3 meter en de bouwhoogte maximaal 7 meter.

Ten tijde van het aanvragen van de omgevingsvergunning voor het bouwen worden de bouwplannen voor de woningen door de gemeente Oisterwijk getoetst aan de algemene criteria uit de Welstandsnota en de richtlijnen uit het beeld-kwaliteitsplan dat voor dit plan is vastgesteld.  

Bebouwingsmogelijkheden <br>voor uw kavel