Vind uw droomkavel...

Vind uw droomkavel...


in de lijst

per regio

via de plattegrond

op plaatsnaam

op prijs
Omschrijving Ligging Bouwkavels Prijslijst Voorbeelden Beeldkwaliteit
Home / Hoogerheide / Verlengde Duinstraat

Hoogerheide - Verlengde Duinstraat

Luxueus wonen in een oase van groen

Een vrije kavel in Hoogerheide

De exclusieve villawijk Verlengde Duinstraat in Hoogerheide is gesitueerd tussen de bestaande bebouwde kom van Hoogerheide en het buitengebied. Op deze prachtige plek geeft Ruimte voor Ruimte 16 bijzonder riante woningbouwkavels uit, waarop welstandsvrij mag worden gebouwd. De kavelgrootte varieert van circa 670 tot maar liefst 930 m2! Het plan voorziet in het creëren van een nieuw woongebied met een charmant eigen, dorps karakter in het groen door onder meer een eigen park met ruimte voor spelen en de opvang van water. De enigszins besloten uitstraling zal daarmee uitstekend aansluiten bij het het landelijk gebied aan de noord- en oostzijde, met zijn kleinschalige bebossing, volkstuinen, bomenrijen en door groen omsloten woonpercelen.

VanOpstal Grosfeld Makelaars
T 0164-217000
info@vanopstalgrosfeld.nl

Ilse Vastgoed
T 0164-652 823
info@ilsevastgoed.nl

Hoogerheide - Verlengde Duinstraat

Locatie bouwkavels Hoogerheide

Op de grens van het unieke natuurgebied De Brabantse Wal, nabij het landelijke Woensdrecht en ten zuiden van Bergen op Zoom, brengt Ruimte voor Ruimte een prachtig project tot ontwikkeling,het plangebied Verlengde Duinstraat in Hoogerheide. Deze nieuwe en exclusieve villawijk, idyllischgelegen bij de groene woonkern Hoogerheide, biedt u ultiem wonen in alle vrijheid en ruimte, opwandelafstand van het landelijk buitengebied met weides en bosschages. In dit plan brengt Ruimte voor Ruimte 16 uiterst royale kavels uit, waarop u naar eigen ontwerp uw woning kunt realiseren.  

Hoogerheide - Verlengde Duinstraat

Bouwgrond Hoogerheide - Verlengde Duinstraat

Aantal kavels: 1
Status: In verkoop

VanOpstal Grosfeld Makelaars
T 0164-217000
info@vanopstalgrosfeld.nl

Ilse Vastgoed
T 0164-652 823
info@ilsevastgoed.nl

Hoogerheide - Verlengde Duinstraat

Kavel   Kavelgrootte Prijs V.O.N.  
1 796 VERKOCHT
2 798 € 242.000
3 798 VERKOCHT
4 798 VERKOCHT
5 798 VERKOCHT
6 893 VERKOCHT
7 761 VERKOCHT
8 677 VERKOCHT
9 776 VERKOCHT
10 900 VERKOCHT
11 900 VERKOCHT
12 900 VERKOCHT
13 931 VERKOCHT
14 730 VERKOCHT
15 720 VERKOCHT
16 702 VERKOCHT

Prijslijst

De koopsom is vrij op naam (V.O.N.). In de koopsom zijn begrepen:

 • De grondkosten;
 • De notariskosten inzake de juridische overdracht;
 • De makelaarskosten inzake opdracht verkoper aan makelaar;
 • De kosten voor kadastrale inmeting van de bouwkavel;
 • 21% BTW (eventuele wijzigingen in het tarief zullen worden verrekend).

De opgegeven kavelgrootten zijn indicatief. De definitieve kavelgrootte wordt bepaald aan de hand van de kadastrale inmeting.

VanOpstal Grosfeld Makelaars
T 0164-217000
info@vanopstalgrosfeld.nl

Ilse Vastgoed
T 0164-652 823
info@ilsevastgoed.nl

Hoogerheide - Verlengde Duinstraat

Ruimte voor Ruimte werkt nauw samen met een aantal geselecteerde bouwbedrijven. Op deze pagina vindt u ter inspiratie voor uw woning een aantal referentiewoningen die door deze kwaliteitsaanbieders zijn gerealiseerd. Dit geeft u een indruk van de mogelijkheden, architectuurstijlen en het bijbehorende kostenplaatje.

Getoonde beelden geven een goede indruk van de bouwmogelijkheden en kosten, wel kan de gemeente nog nadere eisen stellen over detaillering en kleurgebruik. De prijzen zijn inclusief BTW en exclusief leges, aansluitkosten nutsbedrijven, sonderingen en keuken (in de meeste gevallen).

Hoogerheide - Verlengde Duinstraat

Bebouwingsmogelijkheden voor uw kavel

Binnen het bestemmingsvlak zijn alleen vrijstaande woningen toegestaan, met tenminste twee parkeerplaatsen. Per bouwvlak mag maximaal één woning worden opgericht. De woningen hebben een grondoppervlakte tussen de circa 200 en 225 m2, afhankelijk van de oppervlakte van het perceel. Om een dorpse uitstraling te garanderen, bedraagt de maximale toegestane bouwhoogte twee bouwlagen met een kap. Maar ook twee bouwlagen met een plat dak behoort tot de mogelijkheden. De maximale bebouwingsoppervlakte (hoofdgebouw + bijgebouwen) op de kavels varieert van 230 tot 250 m2.

Hoofdgebouwen
Hoofdgebouwen dienen binnen het bouwvlak te worden gebouwd. Daarbij is het bouwvlak als volgt bepaald:

 • De situering van de woningen op de kavels is bepaald op 5 meter vanaf de voorgevelgrens. 
 • De voorgevel van de hoofdgebouwen dienen geheel of gedeeltelijk te worden gebouwd in of evenwijdig aan de gevellijn. 
 • De afstand tot de voorste perceelgrens bedraagt minimaal 5 meter en hoofdgebouwen dienen te worden gebouwd binnen een zone van 15 meter achter de gevellijn. 
 • De afstand van een vrijstaand 
 • hoofdgebouw tot een zijdelingse bouwperceelgrens dient minimaal 3 meter te bedragen.
 • De maximale bouw- en goothoogte bedraagt 7,5 tot 13 meter, afhankelijk van het type woning. Indien gekozen wordt voor één bouwlaag zonder kap of met plat dak, dan bedraagt de maximale bouwhoogte 7,5 meter. Bij twee bouwlagen zonder kap of plat dak bedraagt de maximale bouwhoogte 13 meter. 

Bijgebouwen
Bijgebouwen mogen zowel aangebouwd als vrijstaand worden gebouwd. Voor vrijstaande bijgebouwen geldt een maximale oppervlakte van 90 tot 100 m2, afhankelijk van de oppervlakte van het perceel. De oppervlakte aan bebouwing als aangebouwd bijgebouw mag per bouwperceel niet meer bedragen dan 165 tot 180 m2, afhankelijk van de oppervlakte van het perceel. Voor bijgebouwen geldt in het algemeen dat deze minimaal 1 meter achter de feitelijke voorgevel van het bijbehorende hoofdgebouw dienen te worden gesitueerd, met uitzondering van carports, waarvoor geldt dat deze tot aan de feitelijke voorgevel mogen worden gesitueerd. De goothoogte van een bijgebouw mag maximaal 3,3 meter en de bouwhoogte maximaal 5,8 meter bedragen.

Het is toegestaan bijgebouwen in de vorm van erkers, entreeportalen en dergelijke voor de feitelijke voorgevel van het bijbehorende hoofdgebouw te bouwen, met dien verstande dat: 

 • de diepte maximaal 1,5 meter bedraagt, 
 • de hier bedoelde bijgebouwen tot op de perceelgrens mogen worden opgericht, mits binnen de breedte van het bijbehorende hoofdgebouw wordt gebleven, 
 • de afstand tot een bouwperceelgrens, grenzend aan de openbare ruimte, minimaal 3 meter bedraagt,
 • de breedte maximaal 75% van de gevel bedraagt.

Welstandsvrij
De gemeente heeft plangebied Verlengde Duinstraat in Hoogerheide aangewezen als welstandsvrij. Ten tijde van het aanvragen van de omgevingsvergunning voor het bouwen worden de bouwplannen voor de woningen voorgelegd aan de gemeente om te beoordelen of het plan voldoet aan de algemene criteria uit de Welstandsnota.

VanOpstal Grosfeld Makelaars
T 0164-217000
info@vanopstalgrosfeld.nl

Ilse Vastgoed
T 0164-652 823
info@ilsevastgoed.nl